Arts en zorgverleners die toegang hebben tot online onderwijs
Compressie en zwachtels

Effecten van zwachtelen als één onderdeel van intensieve zorg

 • progressieve compressie

  Lymfoedeemspecialisten hebben al lang erkend dat niet-elastische zwachtels met weinig rek leiden tot een hoge werkdruk en een lagere rustdruk. Daardoor ontstaan piekdrukken die een massagewerking hebben en de lymfestroom stimuleren (Lymphoedema Framework, 2006).

  Verschillende mechanismen kunnen de werkzaamheid van compressietherapie verklaren:
   

  • Vermindering van de capillaire filtratie
  • Verschuiving van vocht naar niet-gecomprimeerde delen van het lichaam
  • Verhoging van lymfatische reabsorptie en stimulatie van lymfatisch transport
  • Verbetering van de veneuze pomp bij patiënten met veno-lymfatische disfunctie
  • Afbraak van fibrosclerotisch weefsel

   

   

   

  Deze gunstige effecten werden verder ondersteund door Partsch, 2007, die vaststelde dat compressie het meest kritische aspect van behandeling is en het meest effectief is wanneer niet-elastische materialen worden gebruikt Verder beschrijft Mayrovitz, 2009, de effecten van korte-rekzwachtels die de vereiste weerstand bieden ter ondersteuning en verspreiding van de dynamische werkdrukken die door functionele spieractiviteiten ontstaan waardoor interstitieel vocht wordt verplaatst, fibroseweefsels worden verzacht en de lymfatische contractiliteit wordt gestimuleerd.

  Baanbrekend onderzoek (Schuren, 2010) heeft aangetoond dat de dynamiek van effectieve compressietherapie beter kan worden verklaard door de Wet van Pascal, die stelt dat wanneer druk wordt uitgeoefend (functionele activiteit) op een vloeistof (een spier of spiergroep) in een gesloten ruimte (fascia muscularis en compressielaag), er een gelijke toename op elk ander punt in de zwachtel is.

  Bij compressie verwijst dynamiek naar het verschil tussen hoge en lage werkdrukken als gevolg van intermitterende drukveranderingen die worden veroorzaakt door de eigen spierbeweging van de patiënt in de zwachtel. Inelastische of starre compressiesystemen genereren een grotere dynamiek of amplitudes en daardoor een effectievere compressie. Mayrovitz, 2009, toonde aan dat een inelastische externe bedekking de lymfebeweging vergemakkelijkt door de dynamische piekdrukken die door spiercontracties worden gegenereerd.

  Behoud van functie en activiteit stimuleert oedeemvermindering en terugstroom van lymfe.


Referenties

 1. Lymphoedema Framework. Best Practice for the Management of Lymphedema. International Consensus. Londen: MEP Ltd. 2006.
 2. Partsch H. Assessing the effectiveness of multilayer inelastic bandaging. J Lymphedema 2007; 2(2): 55–61
 3. Schuren J, Mohr K. Pascal’s law and the dynamics of compression therapy: a study on healthy volunteers. Int Angiol 2010; 29(5): 431–435.
 4. Harvey N. Mayrovitz, PhD. The Standard of Care for Lymphedema: Current Concepts and Physiological Considerations. Lymphat Res Biol 2009; 7(2): 101–108.

 • Joyce

  Joyces verhaal - Lymfoedeem-fysiotherapeut

   Joyce Bosman is een fysiotherapeut en oedeemexpert in Nederland. Ze studeerde de Dr. Vodder-methode in Walchsee, Oostenrijk in 2005 en is sindsdien een gepassioneerd lymfoedeem-therapeut. In 2010 richtte ze de Dr. Vodder School in Nederland op in samenwerking met de Dr. Vodder Schule in Walchsee. In 2018 organiseerde Joyce de ILF-conferentie in Rotterdam.
   Momenteel werkt ze in haar eigen praktijk Lymfologie & Oncologie Fysiotherapie met 4 locaties in Noord-Nederland. Ze geeft cursussen lymftaping en geeft masterclasses lymfoedeem in Nederland. Joyce schreef ook een boek over lipoedeempatiënten: "De benen van m'n oma", dat in november 2019 in Nederland werd gepubliceerd.
   Hoewel ze zeer bekend is om haar werk en het geven van lezingen tijdens nationale en internationale lymfoedeemconferenties, werkt Joyce nog steeds met veel passie met patiënten met lymfoedeem. "We moeten onszelf vragen blijven stellen in plaats van tevreden te zijn met wat we weten. Het verbeteren van onze kennis op verschillende gebieden van lymfoedeembehandeling zal betere resultaten opleveren voor onze patiënten en dat is uiteindelijk wat we allemaal willen!

   www.joycebosman.nl

   www.loffysiotherapie.nl/

   www.oedeemtherapievodder.nl/


Uitgelichte video's