artsen brengen incisiefolie aan op een patiënt

De 10 belangrijkste feiten die u moet weten over antimicrobiële incisiefolies, voor inkoopexperts.

Bescherm uw patiënten verder dan uw ogen kunnen zien. Lees de 10 belangrijkste feiten die u moet weten om te ontdekken hoe u patiënten tijdens de operatie het best kunt beschermen.

 • Nummer 1

  U kunt de huid niet steriliseren.

  De meeste postoperatieve wondinfecties worden veroorzaakt door micro-organismen die op de huid van de patiënt aanwezig zijn. Om te voorkomen dat deze micro-organismen in de operatiewond terechtkomen, moet de huid van de patiënt met een huidantisepticum worden ontsmet en moet een steriel veld worden gecreëerd met operatielakens op de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat micro-organismen die in de diepere huidlagen aanwezig zijn, niet door de ontsmetting van het huidoppervlak worden aangetast.1,2 Dit betekent dat wanneer de operatieplaats (de plaats waar de incisie wordt gemaakt) met een huidantisepticum wordt ontsmet, deze plaats niet steriel is. Zonder een (antimicrobiële) incisiefolie is de operatieplaats niet steriel.

 • Nummer 2

  Werking van antimicrobiële incisiefolies.

  Antimicrobiële incisiefolies hechten zich aan de operatieplaats, over de blootliggende huid, en dekken zo de voorbereide huid af tot over de rand naar de operatielakens ernaast. Op die manier wordt een steriel oppervlak gecreëerd. De chirurg snijdt dan door zowel de incisiefolie als de huid, zodat het veldoppervlak helemaal tot aan de wondrand gaat. Tegelijkertijd doodt het antimicrobiële middel in de folie bacteriën op de huid en in de diepere huidlagen om de wond tegen micro-organismen te beschermen, zowel mechanisch door scheiding als chemisch met een antimicrobieel middel.1,2

 • Nummer 3

  Niet alle incisiefolies zijn gelijk. Incisiefolies kunnen in twee groepen worden verdeeld.

  1. Transparante (gewone) incisiefolies zijn zelfhechtende polymeerlagen die fungeren als een mechanische barrière voor micro-organismen op het huidoppervlak en een steriel veld helpen creëren.
  2. Antimicrobiële incisiefolies zijn helemaal anders. Antimicrobiële incisiefolies bevatten een antimicrobieel middel. Ten eerste vormen ze een mechanische barrière voor micro-organismen op de huid. Ten tweede geven ze een antimicrobieel middel af dat micro-organismen zowel op het huidoppervlak als in de diepere huidlagen doodt.1,2,4 Door het antimicrobiële effect zijn deze folies, volgens de Europese richtlijn inzake medische hulpmiddelen, een totaal ander product dan de (gewone) transparante incisiefolies.5
 • Nummer 4

  Antimicrobiële incisiefolies die een geneesmiddel bevatten, moeten worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen van Klasse III.

  • Volgens de Europese richtlijn inzake medische hulpmiddelen is een 'medisch hulpmiddel' een instrument, apparaat, toestel, software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat door de fabrikant is bedoeld voor gebruik, alleen of in combinatie, bij mensen (onder andere) ter voorkoming van ziekte. Volgens die definitie is elke incisiefolie een medisch hulpmiddel. Alle medische hulpmiddelen moeten worden geclassificeerd. Producten die in het algemeen als een 'laag risico' worden beschouwd, worden in een 'lage(re)' klasse ingedeeld dan producten die in het algemeen als een 'hoog risico' worden beschouwd. Regel 13 van de Richtlijn inzake medische hulpmiddelen definieert dat een medisch hulpmiddel dat een geneesmiddel bevat, in de hoogste klasse (Klasse III) moet worden ingedeeld. Een antimicrobieel middel zoals een huidantisepticum is een geneesmiddel en daarom moeten antimicrobiële incisiefolies als een Klasse III product worden geclassificeerd.5
 • Nummer 5

  Wees alert voor bedriegers.

  Sommige producten op de markt zien er als antimicrobiële incisiefolies uit, maar hebben geen Klasse III certificatie, wat misleidend is. Deze hebben vaak slechts een Klasse II certificatie, wat betekent dat alleen het hulpmiddel zelf is goedgekeurd, maar dat het antimicrobiële middel niet door de bevoegde autoriteiten is beoordeeld. Er werd niet bewezen dat het geneesmiddel (antimicrobieel middel) zelf doeltreffend werkt.

 • Nummer 6

  Bedriegers kunnen misleidend zijn.

  Ze kunnen namelijk het bewijs van het product van een andere fabrikant bij hun registratie gebruiken.5 De antimicrobiële doeltreffendheid van een antimicrobiële incisiefolie van Klasse III moet door klinische onderzoeken worden bewezen.

 • Nummer 7

  Hechting is belangrijk en biedt praktische en klinische voordelen.

  De chirurg zal zich richten op het vermogen van de folie om op zijn plaats te blijven, nadat deze zich aan de huid heeft gehecht. Uit onderzoeken is gebleken dat het omhoog komen van de folie bij de wondrand besmetting van de wond kan veroorzaken; daarom is hechting van cruciaal belang.6 Hechting zorgt er ook voor dat het afdekmateriaal tijdens de ingreep op zijn plaats blijft en dat het steriele veld behouden blijft. Folies met een slechte hechting kunnen problemen veroorzaken.

 • Nummer 8

  Richtlijnen adviseren het gebruik van antimicrobiële incisiefolies om het risico op infectie van operatiewonden te verminderen.

  Richtlijnen maken steeds meer deel uit van de klinische praktijk; ze vertalen het beste bewijsmateriaal in beste praktijken. De NICE richtlijnen uit het VK, alsmede de recentelijk herziene richtlijnen van het Duitse Robert Koch Institute, geven aan dat telkens wanneer een incisiefolie wordt gebruikt, deze met jodium geïmpregneerd moet zijn. Beide richtlijnen zijn gebaseerd op grondig klinisch bewijsmateriaal.7,8

 • Nummer 9

  Chirurgen geven de voorkeur aan antimicrobiële incisiefolies.

  Chirurgen gebruiken graag antimicrobiële incisiefolies om diverse redenen. Het belangrijkste is dat deze een steriel veld creëren en waarborgen. Antimicrobiële incisiefolies zijn gebruiksvriendelijk, passen zich aan de huid van de patiënt aan en blijven gedurende de gehele operatie op hun plaats. Chirurgen houden van de bewezen doeltreffendheid wat betreft vermindering van wondbesmetting en infectiepercentages. Het gebruik van antimicrobiële incisiefolies voldoet aan de richtlijnen en is voordelig.7,8

 • Nummer 10

  Gebruik van een bewezen incisiefolie van Klasse III bespaart kosten.

  Wanneer een bewezen antimicrobiële incisiefolie wordt gebruikt, wordt het infectierisico verlaagd. Behandeling van infectie leidt tot aanzienlijke extra kosten voor de instelling wat betreft opnameduur, extra operaties en andere kosten.

  Uit een recent onderzoek door Bejko et al bleek dat het gebruik van met jodium geïmpregneerde incisiefolies het infectierisico en de bijbehorende kosten aanzienlijk kan verlagen.9

Vergelijkingstool voor incisiefolies
Vergelijkingstool voor incisiefolies

Stuur mij de vergelijkingstool voor incisiefolies

Laat ons u de vergelijkingstool toesturen zodat u de verschillende marktopties op basis van de relevante criteria kunt vergelijken. Daarmee kunt u de meest geschikte optie voor uw organisatie en operatiekamer bepalen.

 • Vul dit formulier in en ontvang de vergelijkingstool voor incisiefolies.


  Alle velden zijn verplicht, tenzij deze zijn gemarkeerd als optioneel


  Door het invullen van dit formulier geeft u 3M toestemming u de vergelijkingstool voor Patient Warming producten toe te sturen. Deze tool wordt u per e-mail toegestuurd en houdt geen rekening met het al dan niet bestaan van een uitdrukkelijke opt-in voor 3M communicatie.

 • Ontvangt u al informatie van ons? Wij hebben altijd veel nieuwe informatie te melden, dus laat u alstublieft blijken dat u onze communicatie waardeert door het onderstaande vakje aan te vinken.
 •  
 • Verzenden Verzenden

Hartelijk dank dat u ons uw gegevens hebt verstrekt.

Wij zullen het door u gewenste document naar u e-mailen.

Onze excuses...

Er heeft zich een fout voorgedaan – gelieve op een later moment nogmaals te proberen...


 1. Casey AL, Karpanen TJ, Nightingale P, Conway BR, Elliott TS (2015) Antimicrobial activity and skin permeation of iodine present in an iodineimpregnated surgical incise drape. J Antimicrob Chemother 70(8):2255–2260
 2. Kramer A, Assadian O, Lademann J (2010) Prevention of postoperative wound infections by covering the surgical field with iodine impregnated incision drape (Ioban 2). GMS Krankenhhyg Interdiszip 5(2):Doc8
 3. Parks PJ, Nohra GK Reduction of Surgical-site Infections in Neurosurgery – The Advantage of Antiseptics Combined with a Sterile Surface. European Neurological Review 2009;4(2):116-119 DOI: http://doi.org/10.17925/ENR.2009.04.02.116
 4. Eyberg C, Morse D, Olson L, et al., An in vitro time kill study to compare the antimicrobial activity of three antimicrobial surgical incise drapes, 2009, 19th Annual Scientific Meeting of the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), 19–22 maart 2009, San Diego, Californië.
 5. Verordening (EU)2017/745 van het Europese Parlement
 6. Grove, Gary & I Eyberg, Chou. (2012). Comparison of Two Preoperative Skin Antiseptic Preparations and Resultant Surgical Incise Drape Adhesion to Skin in Healthy Volunteers. The Journal of bone and joint surgery. Amerikaanse uitgave. 94. 1187-92. 10.2106/JBJS.K.00261.
 7. Surgical Site Infections: prevention and treatment Clinical guideline Gepubliceerd: 22 oktober 2008 NICE National Institute for Health and Care Excellence
 8. Prävention postoperativer Wundinfektionen Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch Institut Bundesgesundheitdbl 2018-61:448-473
 9. Bejko J, Tarzia V, Carrozzini M et al (2015) Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard drape in cardiac surgery: study in 5100 patients. J Cardiovasc Transl Res 8(7):431–437