Handje van baby vasthouden

huidletsel door een medische kleeflaag

Voorkom huidletsel door een medische kleeflaag (MARSI)

  • MARSI-brochure

    Huidletsel door een medische kleeflaag is een veelvoorkomende, ernstige complicatie die bij alle typen zorg en bij alle leeftijden kan voorkomen. Toch wordt dit letsel vaak algemeen geaccepteerd als een onvermijdelijk aspect van de patiëntenzorg. De gegevens over MARSI zijn op dit moment beperkt, omdat het niet als bijwerking is gecategoriseerd. Dat maakt het moeilijk om de omvang en de financiële impact van MARSI te documenteren. Ons assortiment van producten en oplossingen is er echter op gericht om medische professionals in staat te stellen MARSI tot een minimum te beperken.

    Klik hier voor meer informatie over het begrijpen en voorkómen van MARSI (PDF 671 KB)


Het comfort en de veiligheid van de patiënt beschermen

  • Om formele richtlijnen te kunnen opstellen voor een juiste beoordeling, preventie, productselectie en -gebruik en de behandeling van huidaandoeningen, heeft 3M een panel van 23 erkende en vooraanstaande deskundigen bijeengebracht om een consensus over het probleem tot stand te brengen.

    Door uw kennis over MARSI te vergroten en deze richtlijnen te implementeren, kunt u de ervaring van uw patiënten verbeteren, de zorgkosten verlagen en de resultaten verbeteren.

    Klik hier om een exemplaar van de verklaring te downloaden.


Toonaangevend in medische kleefmiddelen

3M werkt al meer dan 50 jaar aan de ontwikkeling en verbetering van medische kleefmiddelen. We maken het juiste type kleefmiddel voor vrijwel elke medische toepassing, waaronder huidvriendelijke medische tapes.

Doordat we nauw met anderen samenwerken, veel investeren in onderzoek en ontwikkeling en over een uitgebreide kennis op het gebied van kleefstoftechnologie beschikken, kunnen we tapes, verband, materiaal voor wondsluiting en professionele huidverzorgingsproducten maken waarop u kunt vertrouwen om de zorg aan uw patiënten te verbeteren.

Meer informatie over de producten voor wondzorg van 3M