Patiëntcontrole

Patiëntcontrole

  • Patiëntcontrole - slag voor slag

    Voor de bewaking van uw patiënten wilt u alleen de beste producten die de beste zorg leveren. Wij begrijpen het belang van een goede bewaking, direct vanaf het begin. Wat dat betreft kunt u op 3M rekenen, of het nu gaat om een 3M™ Littmann® stethoscoop voor de hartslag, om 3M™ Red Dot™ Elektroden1, voor een betrouwbare ECG-curve of om trainingsmateriaal.

    1. 3M™ data on file


Productcategorieën voor patiëntcontrole


Actuele onderwerpen

  • ECG-bewakingsalarmen

    Lijdt u ook aan alarmmoeheid?

    Alarmmoeheid treedt op bij zorgpersoneel in ziekenhuisomgevingen. Zij nemen het geluid van alarmen niet meer waar en missen daardoor bewakingsalarmen voor levensbedreigende situaties voor patiënten. Dit is een groeiend probleem dat een steeds groter risico vormt voor de veiligheid van patiënten. Lees hoe de juiste voorbereiding van de huid de kwaliteit van de ECG-curven kan verbeteren, waardoor het aantal ECG-bewakingsalarmen afneemt.


Training