Chirurgische oplossingen

Chirurgische oplossingen


  • 3M Oplossingen voor infectiepreventie voor de OK

    3M is wereldwijd marktleider op het gebied van infectiepreventie. Wij hebben de basis gelegd voor de preventie van infecties in de OK, van preoperatief tot intraoperatief tot postoperatief. 3M biedt de meest uitgebreide portfolio voor perioperatieve oplossingen en werkt met u samen om de risico's op postoperatieve wondinfecties te verkleinen, de veiligheid van patiënten en medewerkers te verbeteren en de kosten te beheersen.


OK-productoplossingen