1. Nederland
 2. Juridische informatie

3M in Europa, het Midden-Oosten en Afrika

Belangrijke juridische informatie

 

 • Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van deze website en zijn inhoud worden enkel toegestaan indien u al deze voorwaarden aanvaardt en naleeft. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de website onmiddellijk te verlaten en het materiaal dat ze van deze website hebben gehaald, niet langer te gebruiken.

 • Andere voorwaarden en mededelingen kunnen van toepassing zijn

  Er zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing op handelstransacties of promoties die door 3M via deze website worden gedaan. Er gelden bijkomende voorwaarden voor alle bulletin-board diensten, chatzones en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten die via deze website worden aangeboden. Niets uit deze pagina met juridische informatie is bedoeld om een overeenkomst die momenteel van kracht is tussen u en 3M te wijzigen of aan te passen.

  Hoewel deze gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn om algemeen van toepassing te zijn op alle inhoud die zich op 3M.com bevindt, kan deze website nog andere kennisgevingen op het gebied van eigendomsrechten en gebruiksvoorwaarden bevatten waarvan de bepalingen ook moeten worden nageleefd en gevolgd aangezien ze van toepassing zijn op de specifieke delen van deze website waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige gedeelten van deze website zijn bestemd voor publiek in bepaalde landen zoals aangegeven met specifieke landverwijzingen in de kopregels van de websitepagina (bijvoorbeeld: 3M United States, 3M United Kingdom, of 3M Australia). De gebruiksvoorwaarden voor websitepagina’s die specifiek zijn voor bepaalde landen kunnen verschillen en kunnen worden geopend via de 3M-website voor dat specifieke land. 3M kan alle rechten vermeld in deze pagina met juridische informatie op elk moment herroepen of wijzigen door deze pagina bij te werken.

 • Andere intellectuele eigendomsrechten

  Neemt u er nota van dat elk product, proces of technologie beschreven in de inhoud van deze website het voorwerp kan zijn van andere door 3M voorbehouden intellectuele eigendomsrechten en waarvoor hieronder geen vergunning is verleend. 3M, het 3M-logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, en Thinsulate en de meeste andere merknamen op deze website zijn de internationale handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 3M. Handelsmerken van andere partijen zijn zoveel mogelijk geïdentificeerd en 3M erkent hun rechten.

 • Amerikaanse overheid

  Het gebruik, de duplicatie en openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) en FAR 52.227-19 en eventuele andere opvolgende voorschriften die geldig kunnen zijn.

 • Disclaimers

  DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD 'ZOALS ZE IS,' EN IS SLECHTS BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN INTERNE INFORMATIE, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS OF ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING. 3M IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DOOR TE VERTROUWEN OP INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN DOOR EEN HYPERLINK VERBONDEN WEBSITE IS GEOPEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS AL WERD 3M UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, IN HET MEEST UITGEBREIDE WETTELIJK TOEGESTANE BEREIK. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE WAARBORGEN OF VERKLARINGEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

  Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten, en informatie zal worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving. 3M kan op elk tijdstip de producten en/of de programma’s beschreven in dit materiaal verbeteren en/of veranderen. 3M garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. 3M garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website of haar server vrij is van fouten, virussen, worms of 'Trojan horses' en 3M is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou lijden als gevolg van dergelijke schadelijke elementen.

  Bovendien verklaart of garandeert 3M niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze website. 3M voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en het vermelden van links impliceert niet dat 3M deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

 • Informatie toesturen aan 3M

  Lees aub ons Privacybeleidvoor algemene informatie. 3M wenst geen vertrouwelijke gegevens of informatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar website, tenzij u een andere schriftelijke overeenkomst met 3M heeft in verband met het delen van die informatie. Alle informatie die 3M via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens zoals beschreven in het 3M-Privacybeleid, zal als NIET VERTROUWELIJK worden beschouwd. DOOR HET VERSTUREN VAN INFORMATIE NAAR 3M VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN ANDERE ELEKTRONISCHE WEG ZONDER EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET 3M IN VERBAND MET DIE VERZENDING, GEEFT U 3M DE TOESTEMMING OM DIE INFORMATIE ZONDER VERPLICHTING TEGENOVER U VOOR ELK DOEL TE GEBRUIKEN. Wilt u een gepatenteerd productidee opsturen naar 3M, klik dan op deze