laboratoriumtests voor micro-organismen voor voedselverwerkers

Micro-organismen

  • Escherichia coli is een gramnegatieve, coliforme bacterie - een van de meest gangbare soorten die in het spijsverteringsstelsel van de mens wordt aangetroffen. Sommige soorten E. coli-bacterie staan erom bekend dat ze ernstige voedselvergiftiging veroorzaken na het eten van besmet voedsel. Een hiervan, de Shigatoxineproducerende E. coli (STEC), produceert een krachtige toxine met de naam Shigatoxine (Stx). Het meest gangbare STEC-serotype, O157:H7 is de oorzaak van meer dan 75% van de E. coli-infecties wereldwijd.

     

     

  • De beheersing van de Listeria-bacterie, inclusief Listeria monocytogenes (L. mono), is zonder twijfel van levensbelang in elke omgeving waar voedsel wordt verwerkt. De bacterie L. mono is weliswaar niet de voornaamste veroorzaker van door voedsel overgebrachte ziekte, maar behoort wel tot de voornaamste veroorzakers van sterfgevallen als gevolg van door voedsel overgebrachte ziekten.

  • Salmonella onderscheidt zich van andere pathogene organismen door de brede verspreiding ervan. De ziekte die erdoor wordt veroorzaakt, salmonellose, is op dit moment de meest gemelde oorzaak van door voedsel overgebrachte ziekten.