Stop constante alarmsignalen

Een kwaliteitsverbeteringsproject om hinderlijke ECG-alarmen te verminderen

Dit kwaliteitsverbeteringsproject was bedoeld om het aantal onnodige ECG- en pulsoximetriealarmen binnen een hartbewakingsafdeling voor volwassenen te verminderen. De onderzoeksvraag:- Kan een gebundelde aanpak van interventies het aantal hinderlijke ECG-alarmsignalen laten dalen?

 • Afbeelding baret

  Het kwaliteitsproces omvatte de volgende elementen

  - Dubbele alarmen vermijden
  - Alarmen op maat uitwerken,
  - ECG-elektroden dagelijks veranderen
  - Huidvoorbereiding standaardiseren
  - Gebruikmaken van wegwerpelektrodedraden

  Door deze maatregelen daalde het aantal alarmsignalen met 88,5%


Bedankt om uw gegevens te verzenden. Uw documenten zijn klaar om te worden gedownload hieronder.

 


Download de studie "Stop the Noise”

OK