Hero image gaasbanner 3M™ Liqui-Cel™ membraancontactoren voor energie- en stoomopwekking

3M™ Liqui-Cel™ membraancontactoren voor energie- en stoomopwekking

VRAAG HET EEN 3M-EXPERT

Minder kosten, onderhoud en risico op uitvaltijd met 3M™ Liqui-Cel™ membraancontactoren.

 • De regeling van opgeloste O₂- en CO₂-concentraties is essentieel voor elektriciteitscentrales. Beide gassen zijn corrosief en kunnen leiden tot defecte leidingen of componenten die de ketelprestatie negatief kunnen beïnvloeden. Corrosiebeheersing met membraancontactoren is ideaal voor het oplossen van deze problemen. Hoge kooldioxideconcentraties kunnen de ionenbelasting in het water verhogen, waardoor de effectiviteit van zuiveringstechnologieën met ionenuitwisseling wordt verlaagd.

  Historisch gezien waren vacuümtorens, koolstof dioxide verwijderaars (decarbonators) en chemische injectie veelgebruikte methoden voor de regeling van gassen in voedingswater voor elektriciteitscentrales, warmteterugwinning en opslaggeneratoren (HRSG's) en andere installaties met ketelwatersystemen voor het opwekken van stoom. Deze methoden kunnen echter minder efficiënt zijn en vereisen meer onderhoud en vereisen grote hoeveelheden chemische stoffen.

  Corrosieproducten kunnen zich ophopen en kleine procesapparatuur verstoppen, waardoor problemen met de procesverwarmingsregeling en waterkwaliteit kunnen ontstaan, of ze kunnen terugstromen naar de ketel in het teruggewonnen condensaat en bijdragen aan conductiviteit van ketelwater. Injectie van zuurstofspoelmiddelen na de stoomontluchter wordt ook veel toegepast. Opslag van zuurstofspoelmiddelen ter plaatse is gevaarlijk. Ze kunnen duur zijn en bijdragen aan conductiviteit/TDS in het ketelwater. Corrosieproducten die in de ketel terechtkomen en gebruik van grote hoeveelheden chemische stoffen kunnen leiden tot vaker uitblazen, wat weer leidt tot hoger verbruik van voedingswater en hogere energieverliezen. Ook kan de operationele efficiëntie door vervuiling van warmtewisselaaroppervlakken van de ketel met corrosieproducten worden verlaagd en kunnen risico's op defecte ketelbuizen ontstaan. Door ontluchting van ketelvoedingswater met 3M™ Liqui-Cel™ membraancontactoren kan apparatuur tegen corrosie en putcorrosie worden beschermd.

  Het verwijderen van zuurstof tot 1 ppb kan worden bereikt met goed ontworpen membraancontactorsystemen voor energieopwekking. Vergeleken met een typische vacuümtoren of stoomontluchter die 7 ppb kan bereiken, verminderen 3M producten de gebruikte hoeveelheid zuurstofspoelmiddelen tijdens normaal gebruik en is er minder behoefte aan hoge dosering wanneer de ontluchter niet beschikbaar is. Omdat de realiseerbare zuurstofconcentraties met 3M™ Liqui-Cel™ membraancontactoren laag zijn, kan de stoomontluchter worden gebruikt als een voorverwarmer en opslag van voedingswater in plaats van de stoom af te blazen. Een fabriek kan aanzienlijke kostenbesparingen realiseren door verlaging van de afblaasfrequentie van de ontluchter.

  Verlaging van opgeloste CO₂-concentraties vermindert de totale ionenbelasting in water, wat de effectiviteit van zuiveringstechnologieën via ionenuitwisseling verbetert. Daardoor kan een elektriciteitscentrale de frequentie van harsbed-regeneratiecycli d.m.v. ionenuitwisseling verminderen en de levensduur van de de-ionisatieapparatuur verhogen, wat tijd en kosten kan besparen. Fabrieken die bijtende stoffen gebruiken voor aanpassing van de pH in omgekeerde osmosesystemen (RO) kunnen deze membraancontactoren voor stoomopwekking wellicht toepassen in plaats van aanpassing van de bijtende stoffen en zo het chemicaliëngebruik in de fabriek verlagen.

  Voor ontluchting gebruikte 3M™ Liqui-Cel™ membraancontactoren kunnen op betrouwbare wijze zeer lage opgeloste gasconcentraties bereiken en kunnen zonder chemische stoffen worden gebruikt, vergeleken met alternatieve ontgassingsmethoden. Ook bieden ze een oplossing voor mobiele waterzuiveringssystemen wanneer slechts beperkte ruimte beschikbaar is.


Regeling van opgeloste gassen – membraancontactoren voor energie- en stoomopwekking

 • Productfoto van 3M™ Liqui-Cel™ EXF-14x28
  3M™ Liqui-Cel™ EXF-14x28 en 14x40 serie membraancontactor voor toepassingen met hoog debiet
 • Productfoto van 3M™ Liqui-Cel™ EXF 8x40 en 8x80 serie membraancontactor
  3M™ Liqui-Cel™ EXF-8x40 en 8x80 serie membraancontactor voor plaatsen met hoogtebeperkingen
 • Productfoto van 3M™ Liqui-Cel™ EXF-10x28 industriële serie membraancontactor
  3M™ Liqui-Cel™ EXF-10x28 industriële serie membraancontactor voor ontwerpen van goedkopere CO₂-verwijderingssystemen

Informatie over regeling van opgeloste gassen en membraancontactoren voor energie- en stoomopwekking


Informatiebladen
Producttekeningen

6x28 producttekeningen
 

8x20, 8x40 en 8x80 producttekeningen
 

10x28 producttekeningen
 

14x28 producttekeningen
 

14x40 producttekeningen
 

Algemene procestechnische schema's (P&ID's)
Bedienings- en technische handleidingen
Publicaties en casestudy's

Hulp nodig bij het selecteren van de juiste membraancontactoren voor energieopwekking, systeemafmetingen of vragen over membraancontactortechnologie?

3M NL: 3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel: (+31) 15 78 22 333
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
Van 8.30-17.00 uur

3M NL: 3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel: (+31) 15 78 22 333
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
Van 8.30-17.00 uur

3M Deutschland GmbH
Öhder Straße 28
42289 Wuppertal, Duitsland
Telefoon: +49 202 6099 -0
Fax: +49 202 6099 - 750

3M Deutschland GmbH
Öhder Straße 28
42289 Wuppertal, Duitsland
Telefoon: +49 202 6099 -0
Fax: +49 202 6099 - 750