Novec 1230 Vloeistof biedt ruime veiligheidsmarge voor gebruik in ruimten met mensen

 

 

Niet alle brandblusmiddelen zijn even veilig voor de mensen die zich in de ruimte bevinden. U krijgt de beste indicatie van de veiligheidsmarge van een middel door te kijken naar de toegestane limiet voor mensen en de blusmiddelconcentratie. De NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) geeft het niveau aan zonder waarneembaar schadelijk effect. Dit is de internationaal geaccepteerde limiet voor de diverse blusmiddelen. De blusmiddelconcentratie is de hoeveelheid van het blusmiddel die nodig is om het vuur veilig te doven. De veiligheidsmarge voor mensen wordt bepaald door het relatieve verschil tussen de blusmiddelconcentratie en de specifieke NOAEL-waarde. Zoals de grafiek laat zien, biedt Novec 1230 veruit de grootste veiligheidsmarge voor mensen.

Terug naar Brandbestrijding