Veilige en duurzame vervanger voor n-propylbromide en TCE

Het gebruik van giftige stoffen zoals n-propylbromide (nPB of 1-BP) en trichloorethyleen (TCE) in dampontvetters wordt steeds kritischer bekeken door regelgevende instanties over de hele wereld. Onder de EU Richtlijn viel de verbodsdatum voor TCE in april 2016 en nu is het volledig verboden met een ontheffing voor erkende toepassingen gekoppeld aan specifieke ondernemingen. De verbodsdatum voor nPB is vastgesteld voor 2020. Doordat 3M™ Novec™ Technische vloeistoffen de ozonlaag niet aantasten en een laag aardopwarmingsvermogen hebben, zijn ze een veilig en duurzaam reinigingsalternatief voor n-propylbromide (nPB) en trichloorethyleen (TCE).


Veiligheidsvoorschriften n-propylbromide (nPB)

Vanwege zorgen om de veiligheid van medewerkers, wordt de wettelijke druk intensievere rondom nPB of 1-broompropaan. De lijst van huidige/aanstaande veranderingen in richtlijnen voor nPB bevat:


Giftigheid van nPB en veiligheidsmarge

 • Paarse pictogram van 3 mensen in veiligheidsuitrusting.

  Stel de veiligheid van uw medewerkers centraal. Om nPB veilig te kunnen gebruiken in dampontvettingstoepassingen moeten bedrijven de blootstellingsniveaus van medewerkers verlagen tot ten minste 10 ppm, wat gelijk is aan de gebruikelijke blootstellingsniveaus bij dampontvetten. De verbodsdatum voor nPB is nu vastgesteld op 1 juli 2020. Bestaand gebruik van nPB kan gedurende deze periode worden voortgezet, maar bedrijven die willen investeren in een nieuw dampontvettingssysteem kunnen nu al op zijn naar alternatieve oplosmiddelen ter bescherming van hun investering.

  Niet-carcinogene en carcinogene gezondheidsrisico's werden vastgesteld voor werknemers met herhaalde en chronisch blootstelling aan nPB, waaronder:

   
  • Neurotoxiciteit
  • Niertoxiciteit
  • Levertoxiciteit
  • Voortplantingstoxiciteit
  • Longkanker

De tijd van giftige reinigingsmiddelen die de ozonlaag aantasten, is voorbij
 • Veiligheidsvoorschriften voor trichloorethyleen (TCE)

  TCE is een Klasse A2 vermoedelijk menselijk carcinogeen. TCE vormt een onredelijk risico voor de gezondheid van mensen, met inbegrip van belangrijke niet-carcinogene risico's bij blootstelling. Chronische blootstelling aan TCE bij dampontvetten kan leiden tot ernstige nadelige gezondheidseffecten. Vanwege deze veiligheidsrisico's voor medewerkers heeft het Amerikaanse EPA een verbod op TCE in dampontvetten voorgesteld. En in de EU is het onder Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH) al verboden voor gebruik zonder speciale vergunning.

 • Duurzaamheidsrichtlijnen HFK (fluorkoolwaterstof)

  Het doel van de F-gasrichtlijn, geïntroduceerd in 2006 en herzien in 2014, is de emissie te verminderen van gefluoreerde broeikasgassen, met inbegrip van HFK's die worden gebruikt in precisiereinigingsprocessen. De bijgewerkte F-gasrichtlijn verbiedt de verkoop van enkele HFK's, waaronder HFC-23, vanaf het begin van 2015, plus een geleidelijke uitfasering in 2030 van alle andere HFK's tot 21 procent van de niveaus van 2009-2012. Doordat HFK's geen levensvatbare reinigingsmiddelen meer zijn, wordt het tijd om te kiezen voor een slimmer, veiliger en duurzamer oplosmiddel voor uw dampontvettingsbewerkingen.

 • Meld u voor updates

  Onze experts volgen het laatste nieuws van de Amerikaanse EPA, de EU en andere wereldwijde regelgevende instanties ten aanzien van TCE, HCFK's en nog veel meer. Ontvang snelle samenvattingen van nieuwe ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen ervan voor uw bedrijf en uw reinigingsprocessen, wat u helpt onderbrekingen in uw bedrijfsvoering te voorkomen. Ga naar ons archief van nieuwsbrief of meld u aan voor meer informatie.

  Bekijk nieuwsbrieven over reinigingsoplosmiddelen >

  Aanmelden >


Hoe verhouden 3M Novec Technische vloeistoffen zich tot nPB en TCE?

 • Een veiligere en duurzamere vervanger voor nPB en TCE

  Typische blootstelling aan dampontvetting verkeert op de grens van de nPB blootstellingsrichtlijn, waardoor het een onveilige oplossing is voor deze toepassing. Evenals nPB heeft ook TCE een lage blootstellingsrichtlijn. 3M™ Novec™ Technische vloeistoffen hebben een gemiddelde blootstellingsrichtlijn van 200 ppm (molair gewogen gemiddelde van de 8‑uurs Wettelijke Grenswaarden voor de component), wat betekent dat ze een 20x hogere blootstellingsrichtlijn hebben dan nPB en TCE. Onder de EU-Richtlijn viel de verbodsdatum voor TCE in april 2016 en het is nu verboden met uitzondering van erkende toepassingen die zijn gekoppeld aan specifieke bedrijven. De verbodsdatum voor nPB is gepland voor 2020.

  Meer informatie over Novec Technische Vloeistoffen voor reiniging met oplosmiddelen en dampontvetting


  Afbeelding is slechts een voorbeeld.
   

 • Staafdiagram dat de blootstellingsrichtlijnen toont voor nPB (0,1 ppm), TCE (10 ppm) en Novec 73DE vloeistof (195 ppm), samen met pictogrammen van mensen in veiligheidsuitrusting.

Reinigingsmiddelen vergeleken: Hoe verhoudt 3M™ Novec™ 72DE technische vloeistof zich tot nPB en TCE?

See the impact of using 3M™ Novec™ Engineered Fluids to replace nPB or TCE with this side-by-side comparison.
 • * De waarde van 200 ppm is het molair gewogen gemiddelde van de 8‑uurs Wettelijke Grenswaarden voor de component. ** Veiligheidsmarge tijdens gebruik = blootstellingsrichtlijn / blootstelling (uitgaande van een 8-uurs tijdgewogen gemiddelde van 10 ppmv)

Productietechnicus plaatst een mand met messing onderdelen voor hydraulische lijnconnectors in een dampontvetter

Klaar om een Novec reinigingsmiddel te proberen?

Of u nu op zoek bent naar een alternatief voor nPB of een vervanger voor TCE, wij willen uw overstap naar een nieuw reinigingsmiddel zo eenvoudig mogelijk maken. Met een reeks 3M™ Novec™ vloeistoffen waaruit u kunt kiezen, kan een productmonster of reinigingstest u helpen de beste Novec oplossing voor uw behoeften te vinden.

Regelen van een monster of reinigingstest

Neem contact met ons op voor meer informatie over Novec reinigingsmiddelen

Wij staan klaar om u te helpen.

Ons team van ingenieurs en deskundigen staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u ondersteuning te bieden, zoals het regelen van monsters en reinigingsproeven. Neem vandaag nog contact met ons op.