Maaspatroon met een ontwerp van paarse driehoeken.

Vervangen van TCE: betere reiniging bij lage temperatuur, minder risico op schade aan onderdelen.

De introductie van 3M™ Novec™ ontwikkeld vloeistoffen biedt BAE tal van milieu‑ en prestatievoordelen.

  • Voorgevel gebouw Mustang Vacuum Systems

    De elektronicafabriek van BAE Systems is overgestapt van trichloorethyleen (TCE) naar 3M™ Novec™ 72DE Technische vloeistof van Acota voor het met oplosmiddelen reinigen van kwetsbare sonaromvormers tijdens de productie. De verandering verminderde het verbruik van schadelijke oplosmiddelen door de organisatie aanzienlijk en verbeterde de kwaliteit door de mogelijkheid gevoelige onderdelen snel en effectief te reinigen bij lagere temperaturen, waardoor het risico van schade tijdens het reinigingsproces afneemt.

    De productievoorzieningen bij BAE Systems zijn verantwoordelijk voor de fabricage van een verscheidenheid aan uiterst geavanceerde en gevoelige elektronische apparatuur voor gebruik in defensie en luchtvaart. Onderdelen worden gewoonlijk in relatief kleine volumes gemaakt, maar het kan uiterst duur en tijdrovend zijn ze te produceren, waarbij tests alleen mogelijk zijn in een laat stadium van de assemblage. Daardoor zijn de kwaliteitseisen in de productie kritisch en moet verontreiniging van onderdelen door hanteren of contact met vet en vuil ten koste van alles vermeden worden.

Richtlijnen voor reiniging met oplosmiddelen stimuleren zoeken naar alternatieve oplossingen

Tijdens de productie van haar sonartransducersystemen gebruikte BAE Systems traditioneel een ultrasone reinigingsprocedure met TCE om verontreinigingen vóór de uiteindelijke assemblage te verwijderen, maar milieu- en kwaliteitszorgen leidden tot een onderzoek naar een alternatieve oplossing. "Als productietechnicus die verantwoordelijk is voor de reinigingsprocessen met oplosmiddelen was ik me heel bewust van de mogelijke gevolgen van de Richtlijn inzake oplosmiddelenemissies", legt Mark Seccombe van BAE Systems uit. "Het verbruik van oplosmiddelen in onze fabriek ligt behoorlijk onder de grenzen die in de richtlijn zijn gesteld, maar we moeten scherp zijn op het introduceren van werkwijzen die het best zijn voor het milieu en ons proces beschermen tegen eventueel toekomstige aanscherping van milieurichtlijnen.

De Richtlijn inzake oplosmiddelenemissies (EC Richtlijn 1999/13/EG) stelt strikte grenzen aan de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) door industriële processen. Oplosmiddelen, met inbegrip van normale reinigingsmiddelen zoals trichloorethyleen en n-propylbromide (nPB), moeten in de kortste mogelijke tijd worden vervangen.

Op zoek naar een duurzaam alternatief

"Ik heb met Acota gesproken over alternatieve oplossingen voor TCE. Zij suggereerden dat de meest toekomstbestendige oplossing Novec 72DE vloeistof van 3M zou zijn, die kan worden toegepast in mijn huidige Kerry precisiereinigingsapparatuur van Guyson International Limited. Zij suggereerden ook dat ik eens een 3M seminar over SED en alternatieve benaderingen moest bezoeken", herinnert Seccombe zich.

Door al zijn besprekingen realiseerde Seccombe zich dat hij, als Guyson zijn bestaande Kerry Microsolve machine zou ombouwen voor het gebruik van Novec technische vloeistoffen, de toxiciteit van het reinigingsproces aanzienlijk zou kunnen beperken en tegelijkertijd de kwaliteit ervan zou kunnen verbeteren

"De Novec vloeistof reinigt even snel en effectief als onze eerdere oplossing en werkt zonder aanpassingen in dezelfde apparatuur. Maar aangezien hij een veel lagere kooktemperatuur heeft (44 °C, in tegenstelling tot 80 °C) verminderen we het risico van schade door hitte aan de onderdelen."
MARK SECCOMBE,
BAE Systems

Geen extra investering in uitrusting nodig

De veel lagere uitstoot van oplosmiddelen betekende ook dat er geen behoefte bestond aan het installeren van een duur en bewerkelijk rookafzuigsysteem in de reinigingsafdeling, wat aanzienlijke kapitaalinvestering bespaarde. "De vloeistof zelf kan weliswaar duurdere zijn dan onze vorige oplossing, maar de nieuwe processen betekenen dat we er minder van gebruiken, betere resultaten boeken en de aanschaf van dure en storende extra apparatuur vermijden", besluit Seccombe.