• share

  Hoe de regelgeving inzake F-gassen de energie-industrie in Europa op zijn kop zet

  mei 31, 2018
  share

  Het evenement werd georganiseerd door 3M en shecco en had als doel om beleidsmakers te overtuigen van de positieve ontwikkelingen binnen de alternatieven voor HFK's en SF6.

  Meer dan 130 afgevaardigden, een samenstelling uit de industrie, openbare instanties en beleidsmakers, universiteiten en ngo's, vulden de parlementaire vergaderzaal en waren getuige van twee levendige forumgesprekken. Het eerste werd georganiseerd door shecco en gemodereerd door Bas Eickhout, MEP voor Greens/EFA. Dit forum focuste op de impact van het geleidelijk afvoeren van HFK's die in de koelmiddelensector worden gebruikt, één van de sleutelpunten van de regelgeving inzake F-gassen. Het tweede forum werd gemodereerd door Morten Petersen, MEP ALDE, en verplaatste het debat naar de energiesector waar het gebruik van SF6 in 2020 opnieuw wordt geëvalueerd.

  SF6 (zwavelhexafluoride) is een betrouwbaar, maar krachtig broeikasgas dat wordt gebruikt om elektrische transmissie- en distributie-infrastructuren onder midden- en hoogspanning te isoleren en te beschermen. Doordat het aardopwarmingsvermogen 23.500 keer hoger ligt dan dat van CO2 leverde de energiesector gezamenlijke inspanningen om niet alleen lekkage van SF6 te minimaliseren, maar ook om alternatieven te vinden met vergelijkbare prestaties maar met een aanzienlijk lagere milieu-impact.

  Philippe Ponchon van GE zetelde in het panel en deelde hoe GE, via de g3 oplossing (Green Gas for Grid), hoogspanningsalternatieven voor SF6 heeft ontwikkeld die op het elektriciteitsnet bij klanten over heel Europa worden gebruikt. Een ander panellid, Maik Hyrenbach van ABB, vertelde over ABB’s groeiende portfolio en toenemende klantentoepassingen op het domein van middenspanning waarbij de 'vraag' van de klant van essentieel belang is om het momentum te behouden. Beide oplossingen zijn gebaseerd op de Novec Insulating Gases van 3M. Deze worden gebruikt in gasmengsels om een vergelijkbaar of beter prestatieniveau dan SF6 te bereiken en zorgen bovendien voor een daling in de impact van broeikasgassen tot 99,99 procent.

  Sven Baumann van UBA (het Duitse milieuagentschap) erkende de uitstekende vooruitgang die de industrie heeft geboekt. Maarten Van Riet van nutsbedrijf Alliander besprak hoe dit momentum nog kon worden versneld via subsidies voor het gebruik van alternatieve gassen en hogere belastingen voor gelekt SF6.

  Na afloop van het evenement betuigde Yvon Slingenberg van de Europese Commissie haar erkentelijkheid over de innovatie die reeds in de industrie wordt gestimuleerd. Ze verklaarde eveneens dat de Commissie al deze aspecten in overweging zal nemen bij het opstellen van het rapport over vervangende technologie voor SF6 in Europa.

  Nu alternatieve oplossingen voor SF6 niet enkel beschikbaar zijn, maar ook commercieel worden gebruikt, bestaat er een heuse opportuniteit voor nutsbedrijven om zich aan te sluiten bij de regelgeving inzake F-gassen en om de impact van broeikasgassen ten gevolge van het gebruik van SF6 aanzienlijk te verminderen.

  Lees meer over de HFC alternatieven (pdf, 1,126KB)
  Artikel in Lube Magazine No.147 Oktober 2018 (pdf, 53KB)

   

  3M en Novec zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Aanmelden voor 3M Novec actuele onderwerpen

Ontvang sectorspecifieke inzichten die zijn geschreven door en voor experts op het gebied van brandbestrijding, solventreiniging en formuleringen, rechtstreeks in uw inbox.