• share

  Amerikaanse milieudienst EPA stelt voor om trichloorethyleen (TCE) bij dampontvetting te verbieden om werknemers te beschermen

  share

  • De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft op 11 januari 2017 een ontwerpvoorstel van de Federal Register Notice ingediend voor een verbod op het gebruik van de giftige stof trichloorethyleen (TCE) bij dampontvetting vanwege de grote gezondheidsrisico's hiervan tijdens dit proces. Volgens het persbericht stelt de EPA voor om "de productie (inclusief import), de verwerking en de handelsdistributie van TCE voor gebruik bij dampontvetting te verbieden. Daarnaast wil de EPA dat fabrikanten, verwerkers en distributeurs de retailers en anderen in hun toeleveringsketen op de hoogte stellen van de verbodsbepalingen." Opmerkingen over de voorgestelde regel moeten binnen 60 dagen na publicatie in het Federal Register ontvangen zijn.

   Trichloorethyleen, ook bekend als TCE of TRIKE, is een giftige, vluchtige organische stof (VOS) die veel wordt gebruikt bij toepassingen voor dompelreiniging, reiniging met oplosmiddelen en dampontvetting. Omdat TCE aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt en er goede, veiligere alternatieven voor solventreiniging beschikbaar zijn, was het slechts een kwestie van tijd voordat regelgevende instanties in de VS een verbod of uitfasering van TCE zouden voorstellen.  In Europa stond TCE al op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen onder de REACH-verordening van de EU uit 2010. Vanaf april 2016 is de stof in de EU officieel verboden.

   Volgens de EPA-analyse (PDF, 335,18 kB) vormt het gebruik van trichloorethyleen (TCE) in dampontvetting een onredelijk gevaar voor de menselijke gezondheid, waaronder significante niet-kankerverwekkende risico´s door blootstelling. Chronische blootstelling aan TCE bij dampontvetting kan tot ernstigere schadelijke gezondheidseffecten leiden, zoals:

   • Toxiciteit voor de nieren (zoals nierschade en nierkanker)
   • Significant risico op kanker (zoals nier- en leverkanker)
   • Hartafwijkingen kunnen onomkeerbaar zijn en levenslang gevolgen hebben voor de gezondheid
   • Ontwikkelingstoxiciteit, met inbegrip van hartafwijkingen bij de foetus in de baarmoeder
   • Immunotoxiciteit (zoals systemische auto-immuunziekten, sclerodermie en huidaandoeningen met ernstige overgevoeligheid)
   • Non-hodgkinlymfomen
   • Effecten op het voortplantings- en hormoonstelsel (zoals afname van libido en potentie)
   • Neurotoxiciteit (zoals trigeminusneuralgie)
   • Toxiciteit voor de lever (functiebeperking en leverkanker)

   Het recente voorstel van de EPA voor een verbod op TCE in dampontvetting, maar ook in ontvetters in spuitbussen en vlekverwijderaars voor chemisch reinigen, is bedoeld om werknemers en consumenten te beschermen tegen kanker en andere ernstige gezondheidsrisico's die het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan TCE.

   Het is tijd om van TCE over te stappen op krachtige reinigingsalternatieven met grotere veiligheidsmarges: 3M™ Novec™ Technische Vloeistoffen!

   We weten dat de veiligheid van uw medewerkers van het grootste belang is voor uw bedrijf en uw eigen gemoedsrust. Waarom zou u dan het risico nemen en TCE als reinigingsmiddel gebruiken terwijl er veiligere alternatieven beschikbaar zijn? 3M Novec Vloeistoffen zijn speciaal ontwikkeld om alle reinigingsprestaties te bieden die u nodig hebt, maar dan zonder gevaar voor de veiligheid van medewerkers of het milieu. U kunt kiezen uit een breed scala van hoogwaardige, niet-brandbare productopties.

   Neem contact met ons op voor een reinigingstest. We voeren de test zelfs voor u uit en sturen u dan de gedetailleerde resultaten.

   ©3M 2017. Alle rechten voorbehouden.
   3M en Novec zijn handelsmerken van 3M Company.
   Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Aanmelden voor 3M Novec actuele onderwerpen

Ontvang sectorspecifieke inzichten die zijn geschreven door en voor experts op het gebied van brandbestrijding, solventreiniging en formuleringen, rechtstreeks in uw inbox.