• Parlementaire enquête over cyberbeveiliging gestart

  Parlementaire enquête over cyberbeveiliging gestart

  Parlementaire enquête over cyberbeveiliging gestart

  Parlementaire enquête over cyberbeveiliging gestart

  • Meldplicht datalekken

   Organisaties zijn sinds 1 januari 2016 verplicht direct melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) zodra een ernstig datalek zich voordoet. In sommige gevallen moeten zij zelfs melding maken aan de personen van wie de data gelekt is.

   Waarom deze meldplicht?

   Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens, vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Per 25 mei 2018 wordt deze vervangen voor de Algemene verordening gegevensbescherming). Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om gegevens die zij verwerken moeten beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Als een datalek leidt tot aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens moet dit daarom gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

   4700 datalekken gemeld in 2017

   Ieder kwartaal publiceert de AP een totaaloverzicht van alle gemelde datalekken. Hierin ziet men dat gezondheidszorg, financiële dienstverlening en openbaar bestuur verantwoordelijk zijn voor de meeste datalekken.

   Wist u dat?

   Ruim 39% van alle meldingen in 2017 het lekken van de data van 1 persoon betreft? Met de diverse 3M Privacyfilters kunt u laptops, desktopmonitors en mobiele apparaten snel en effectief beschermen tegen gegevensdieven. De privacyfilters van 3M zijn voorzien van gepatenteerde 3M-technologie en ze voorkomen dat van opzij (en in het geval van de goudkleurige filters van 3M ook van boven) op het scherm kan worden meegekeken. Hierdoor zijn alle vertrouwelijke gegevens op het scherm veilig.

   Bekijk de publicaties van meldingen van 2017

   1e kwartaal

   2e kwartaal

   *Bron: Autoriteit persoonsgegevens -
   www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken