• Financiële toezichthouders gaan regels voor gebruik van big data aanscherpen

  Gezondheidszorg 'moet gegevens beter beschermen'

  Gezondheidszorg 'moet gegevens beter beschermen'

  Gezondheidszorg 'moet gegevens beter beschermen'

  • Financiële waakhonden in Europa zijn van plan de regels met betrekking tot het gebruik van big data aan te scherpen. De European Securities and Markets Authority, de European Insurance and Occupational Pensions Authority en de European Banking Authority werken samen om te bepalen of nieuwe voorschriften voor het gebruik van big data vereist zijn.

   Hoe financiële instellingen omgaan met persoonlijke gegevens staat hoog op de agenda, omdat deze gegevens worden gebruikt om klantprofielen op te stellen en gedragspatronen en trends te identificeren. Zodat deze instellingen zich specifieker op hen kunnen richten.

   De organisaties, die onder de vlag van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten opereren, hopen vragen op te lossen over “het gedrag dat van instellingen wordt verwacht zodat ze aan hun overkoepelende verplichtingen voldoen”.

   De bespreking van de verschuiving in de richting van meer automatisering op het gebied van het gebruik van big data heeft ook hoge prioriteit. De commissie wil het verschijnsel bespreken dat “menselijke interactie tussen consumenten en financiële instellingen steeds vaker wordt vervangen door algoritmen die advies of andere vormen van aanbeveling verstrekken”.

  • “De voordelen en risico's moeten worden geanalyseerd en er moet worden bepaald of er regelgevende en/of toezichthoudende maatregelen moeten worden genomen”, aldus de commissie. Eventuele conclusies die uit deze analyse worden getrokken, zullen worden gebruikt om beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor volgend jaar, als de commissie dit tenminste wenselijk acht.