• Bedrijven riskeren hogere boetes voor inbreuken op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

  Bedrijven riskeren hogere boetes voor inbreuken op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

  Bedrijven riskeren hogere boetes voor inbreuken op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

  Bedrijven riskeren hogere boetes voor inbreuken op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

  • Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving en zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer gelden.

   Al op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en 20 dagen na deze publicatie is deze in werking getreden. Om organisaties en toezichthouders zich goed voor te laten bereiden is er een periode van twee jaar tussen inwerkingtreding en toepassing ingesteld. U heeft dus nog even om zichzelf voor te bereiden.

   Wat verandert er dan voor u?

   Onder meer de volgende zaken zullen vanaf 25 mei 2018 veranderen:

   - Privacy rechten worden versterkt en uitgebreid.

   - Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid.

   - Alle Europese privacytoezichthouders krijgen dezelfde bevoegdheden, bijvoorbeeld de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.