• Veel bedrijven maken zich grote zorgen om de privacy van gegevens

  Veel bedrijven maken zich grote zorgen om de privacy van gegevens

  Veel bedrijven maken zich grote zorgen om de privacy van gegevens

  Veel bedrijven maken zich grote zorgen om de privacy van gegevens

  • Bedrijven worden aangespoord om kennis te nemen van de wetgeving inzake gegevensbescherming om te voorkomen dat ze deze overtreden. Volgens de cijfers van SaaS-providerholdings (Software-as-a-Service) maken over de hele wereld veel bedrijven zich grote zorgen om de privacy van gegevens, vooral vanwege onzekerheden met betrekking tot de regelgeving.

   52 procent gaf aan dat ze verwachten te zullen worden beboet na de introductie van de algemene EU-voorschriften inzake gegevensbescherming, terwijl twee derde verwacht dat ze hun bedrijfsstrategie in Europa zullen moeten aanpassen vanwege de nieuwe regels.

   De cijfers wijzen ook uit dat veel organisaties geen technologie gebruiken om problemen met de privacy van gegevens op te lossen. Zo geeft bijvoorbeeld maar 44 procent aan, dat ze de activiteiten van gebruikers volgen en een melding ontvangen wanneer het gegevensbeleid niet wordt nageleefd.

   Verder geeft maar 53 procent aan dat ze informatie classificeren en het toegangsbeheer hierop afstemmen. En 47 procent geeft toe dat ze geen beheersysteem of beleid hebben voor de toegang tot cloudopslag voor gebruikers en systemen voor het delen van bestanden.

  • Ron Hovsepian, CEO van Intralinks, zei hierover: “Voorbeelden van onmiddellijke acties die alle bedrijven zouden moeten overwegen om de voorschriften te kunnen naleven, zijn de implementatie van een gegevensintegriteitsstrategie, de uitvoering van een risicobeoordeling, de bewustmaking van werknemers en het controleren of alle cloudleveranciers voldoen aan de richtlijnen in elke regio.” Hij wees op het feit, dat over de hele wereld nieuwe wetgeving inzake privacy van gegevens wordt geïmplementeerd om te proberen lokale economieën te stimuleren, nationale veiligheidsbelangen te beschermen en de gegevens van burgers beter te beschermen.

   De heer Hovsepian zei, dat de haast die wordt gemaakt om hoe persoonlijke gegevens in elke regio worden verwerkt aan te passen, resulteert in wereldwijde verwarring over gegevensintegriteit en internationale bedrijfsstrategieën, -praktijken en -processen op losse schroeven zet. Alan Rodger, senior analist bij Ovum, voegde hieraan toe dat bedrijven ervoor kunnen zorgen dat ze de voorschriften naleven door een gegevensintegriteitsstrategie te implementeren, werknemers bewust te maken, risicobeoordelingen uit te voeren en te controleren of alle cloudleveranciers voldoen aan de richtlijnen op elke locatie.