• Gegevensbeveiliging in de gezondheidszorg

  Betere bescherming patiëntgegevens in de zorg.

  • Je moet er niet aan denken, gevoelige patiëntgegevens die op straat komen te liggen. Toch is dit de laatste jaren een aantal keer gebeurd. Daarnaast hebben mensen ernstige zorgen over de macht van de zorgverzekeraars en wat zij allemaal over patiënten weten. Hierom is per 1 juli de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden.

  • Deze wet brengt een aantal verbeteringen voor de patiënt met zich mee. Zo krijgen zij het recht hun dossier digitaal in te zien, te zien wie hun dossier heeft ingezien, zijn zij niet verplicht om toestemming te geven hun dossier te laten delen, en krijgen bedrijfsartsen en zorgverzekeraars niet zomaar toegang tot deze dossiers.

  Voorkom dat iemand mee kijkt

  • Toch valt er in de praktijk nog veel te verbeteren. Zorginstellingen zijn vaak plekken waar veel mensen komen. Een monitor die in een onbewaakt moment alleen wordt gelaten of iemand die over een schouder meekijkt kan grote nadelige gevolgen hebben op de privacy van een patiënt.

   Met de diverse 3M-privacyfilters kunt u laptops, desktopmonitors en mobiele apparaten snel en effectief beschermen tegen gegevensdieven. De privacyfilters van 3M zijn voorzien van gepatenteerde 3M-technologie en ze voorkomen dat van opzij (en in het geval van de goudkleurige filters van 3M ook van boven) op het scherm kan worden meegekeken. Hierdoor zijn alle vertrouwelijke gegevens op het scherm veilig.