Veiligheid

Het opzetten van Aura™ 9300+Gen3

 • Onderhoudsvrije stofmaskers hebben alleen effect als er een goede afdichting is tussen de randen van het stofmasker en uw gezicht. Zodra deze afdichting wordt verbroken, is er geen goede bescherming meer doordat verontreinigde lucht door openingen naar binnen kan lekken. De opzetinstructies moeten opgevolgd worden, telkens wanneer u een stofmasker opzet.

 • Het opzetten van Aura™ 9300+Gen3

Geïntegreerde neusbeugel en zacht neusschuim

- Zorgt voor een comfortabele pasvorm rond de neus

Toppaneel met reliëf

- Ontwikkeld om beslaan van 3M oogbescherming te helpen verminderen

Ontwerp met 3 panelen

- Ontworpen om te passen op een grote diversiteit van gezichtsvormen en ‑afmetingen

Cool Flow™ Comfort uitademventiel*

- Grip-functie helpt voor gemakkelijker opzetten, opnieuw positioneren en afdoen van het stofmasker
*(alleen 9312+ Gen3, 9322+ Gen3 en 9332+ Gen3)

Lipjes op de boven- en onderpanelen

- Ontworpen om het stofmasker gemakkelijker op te zetten, opnieuw te positioneren en af te doen

Opzetinstructievideo's


Opzetinstructies

 • Opzetinstructies - stap 1

  1. Houd de rugzijde naar boven en trek het onder- en bovenpaneel uit elkaar met behulp van de lipjes.

 • Opzetinstructies - stap 2

  2. Trek aan de kin- en neuslipjes tot de neusbeugel buigt zodat het stofmasker een cupvorm aanneemt Zorg ervoor dat beide panelen volledig opengevouwen zijn.

 • Opzetinstructies - stap 3

  3. Blijf de lipjes vasthouden en houd het stofmasker met de geopende kant naar het gezicht toe en breng het aan op het gezicht.

 • Opzetinstructies - stap 4

  4a) Masker MET VENTIEL - Houd met één hand de zijden van het ventiel vast om het masker op het gezicht te plaatsen.

  4b)Masker ZONDER VENTIEL - Leg het masker in één hand met de open zijde naar het gezicht gekeerd.

 • Opzetinstructies - stap 5, 6

  5. Pak met de andere hand stuk voor stuk elke band vast en trek de banden over het hoofd.

  6. Plaats de bovenste band op de kruin van het hoofd en de onderste band onder de oren. De hoofdbanden mogen niet gedraaid zijn. Pas met behulp van de lipjes het boven- en onderpaneel aan zodat het stofmasker comfortabel past. Zorg ervoor dat de panelen niet geplooid zijn en de lipjes plat liggen.

 • Opzetinstructies - stap 7

  7. Duw de neusbeugel met beide handen aan op de neus door deze schuin naar beneden aan te drukken. Dit zorgt ervoor dat hij nauw en perfect aansluit. Met één hand aandrukken van de neusbeugel leidt er mogelijk toe dat het stofmasker minder goed aansluit. Gebruik daarom beide handen.

 • Opzetinstructies - stap 8

  8. Controleer de aansluiting van het masker op het gelaat voordat u zich in de werkruimte begeeft.

Feiten over het testen van de pasvorm

Testen van de pasvorm is niet alleen verplicht door veel nationale regelgevers, het is ook cruciaal voor de ademhalingsbescherming. Dit overzicht laat zien waarom en hoe een pasvormtest moet worden gedaan.

 • Tests van de pasvorm dienen te worden uitgevoerd voordat u een nauwsluitend stofmasker gebruikt.
  Bovendien moet de pasvorm door medewerkers worden getest zodra een stofmasker wordt gebruikt dat anders is van formaat, vormgeving, model of makelij of als er een fysieke verandering optreedt die van invloed kan zijn op de pasvorm (zoals een aanzienlijke verandering van lichaamsgewicht, een tandheelkundige ingreep of een andere verandering in het gezicht). Volgens bepaalde nationale richtlijnen moet het regelmatig gebeuren, zoals in INDG 479 / ISO 16975-3 is omschreven.
 • Het wordt aangeraden om de pasvorm van deze nauwsluitende stofmaskers, ook wel gelaatsstuk genoemd, te testen vóór gebruik op een werklocatie. In bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is dit zelfs een verplichting, maar in elk geval raadt 3M aan dat de pasvorm van stofmaskers verplicht op geschiktheid wordt getest vóór gebruik op een werklocatie.
 • Veel nationale richtlijnen schrijven echter wel voor dat pasvormtesters moeten weten hoe ze een test moeten uitvoeren, ongeldige resultaten moeten kunnen herkennen en de uitrusting goed moeten reinigen en onderhouden. Sommige landen beschikken over vrijwillige beoordelingssystemen voor pasvormtesters, bijvoorbeeld BSiF Fit2Fit, een systeem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt (link naar www.fit2fit.org).
 • Een kwalitatieve pasvormtest (KLFT) mag alleen worden gebruikt om de pasvorm te testen van bepaalde nauwsluitende gelaatsstukken met filters en halfgelaatsmaskers (met deeltjes- of combinatiefilters). Deze tests hangen af van het vermogen van de gebruiker om een bepaalde smaak, geur of irriterende stof waar te nemen. Een kwantitatieve test (KNFT) kan worden gebruikt om de pasvorm te testen van elk nauwsluitend stofmasker. Hierbij wordt een instrument gebruikt dat lekkage rondom de gezichtsafdichting meet en een numeriek resultaat produceert, de 'pasvormfactor' genaamd.
 • Zonder testen van de pasvorm bestaat er geen enkele manier om te weten of het stofmasker werkelijk in staat is het geadviseerde beschermingsniveau te bieden voor een specifieke medewerker. Het is heel goed mogelijk dat een slecht passend stofmasker niet het vermelde beschermingsniveau van de nominale beschermingsfactor (NPF) of aangewezen beschermingsfactor (APF) aan de medewerker biedt. Daardoor kan de medewerker op de werkplek worden blootgesteld aan gevaren voor de luchtwegen.
 • Een stofmasker kan alleen zijn werk doen als de lucht door het filter gaat. Lucht volgt altijd de weg van de minste weerstand, dus als de afdichting op het gezicht niet gewaarborgd is, gaat de lucht rondom in plaats van door het stofmasker. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een goede pasvorm als er stofmaskers worden gedragen.
 • Ademhalingsbescherming wordt vaak tegelijk gebruikt met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, vizieren, veiligheidshelmen en overalls kunnen allemaal ruimte innemen op iemands gezicht, hoofd of lichaam en kunnen derhalve ook afbreuk doen aan de afdichting van een stofmasker. Pasvormtests moeten garanderen dat onderdelen van de uitrusting bij elkaar passen en dat deze de effectiviteit van het stofmasker niet benadelen door de afdichting aan te tasten.
 • Een baard, snor en zelfs stoppels hinderen de afdichting van een onderhoudsvrij stofmasker. Daarom vereist de regelgeving dat medewerkers glad geschoren zijn op de dag van de pasvormtest en verbiedt zij gezichtsbeharing op delen waar het stofmasker in aanraking komt met het gezicht.
 • Daarom verlangt de pasvormtest diverse oefeningen, zoals draaien van het hoofd en spreken. Hierbij wordt gekeken of de afdichting van het stofmasker standhoudt wanneer de medewerker zich beweegt.
Oranje mesh-banner
Wij staan voor u klaar.

Nog vragen? Neem dan contact op met onze ademhalingsbeschermingsspecialisten.

Neem contact op met een 3M specialist