Programma voor gehoorcontrole

Basisbeginselen van audiometrische tests

Programma voor gehoorcontrole (audiometrie) opzetten

Terug naar GEHOORCONTROLE
Leveringsmodel

Audiometrische onderzoeken kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Als u weet wat uw bedrijf nodig heeft en inzicht hebt in de voor- en nadelen van de verschillende opties, kunt u de optie kiezen die het meest geschikt is voor de werkgever en werknemers.

Het onderzoek wordt in het algemeen op een van de volgende manieren aangeboden:
 

 • Intern: de werkgever stelt ruimte, apparatuur en personeel ter beschikking om de gehoortests in het bedrijf uit te voeren.
 • Mobiel audiologisch onderzoek: een extern onderzoekscentrum komt naar het bedrijf met apparatuur en personeel om de tests uit te voeren, vaak in een ongebouwde bus.
 • Audiologisch centrum of ziekenhuis: werknemers gaan naar een instelling die gehooronderzoek aanbiedt.
 • Combinatie: er worden twee of meer modellen gebruikt om de verschillende onderzoeken uit te voeren zoals baseline tests, jaarlijkse tests en vervolgonderzoek.

 

Het aantal werknemers dat jaarlijks wordt getest is een belangrijke factor bij de keuze van het meest geschikte leveringsmodel.

Personeel

Er zijn gekwalificeerde personen nodig om de gehoorcontroles uit te voeren en iemand met een medische achtergrond, een audioloog of arts, om toezicht te houden op het programma en problematische audiogrammen te beoordelen. De term audiometrisch technicus of preventiemedewerker verwijst naar de persoon die de tests afneemt. Grote bedrijven beschikken mogelijk over een eigen medische dienst die audiometrische controles kan uitvoeren. Als er geen interne faciliteiten beschikbaar zijn, moet u contact opnemen met een bedrijfsgeneeskundige dienst die u kunt vinden bij uw brancheorganisatie.

Audiologen, artsen of bedrijfsgeneeskundige verpleegkundigen nemen in het algemeen audiometrische tests af.

Apparatuur

Als u een intern audiometrisch testprogramma opzet, hebt u hiervoor verschillende apparaten en instrumenten nodig. Veelgebruikte apparaten zijn:


 • Audiometer: Een instrument dat wordt gebruikt om de gevoeligheid van het gehoor te meten met zuivere tonen in verschillende frequenties. De audiometer heeft oortelefoons die moeten worden gekalibreerd op de audiometer. Er zijn verschillende soorten audiometers, zoals handbediend, met microprocessor en computergestuurd.
 • Otoscoop: Een fel licht met een loep dat wordt gebruikt om de oorschelp en het trommelvlies te inspecteren. Het is handig om de conditie van de gehoorgang te kennen voordat een gehoortest wordt uitgevoerd en als gehoorbeschermers worden ingebracht.
 • Bioakoestische simulator: Een speciaal apparaat waarmee de prestaties van de audiometer kunnen worden geverifieerd. Elke dag dat er gehooronderzoek wordt uitgevoerd, plaatst de technicus de oortelefoons op de simulator om een snelle controle van de gehoordrempels van de oortelefoons uit te voeren. Veranderingen in de drempelwaarden van de bioakoestische simulator kunnen een teken zijn voor een minder goed werkende audiometer. Technici noemen het apparaat soms een "Bio Betty" of "Oscar" omdat sommige fabrikanten deze simulatoren zo noemden.
 • Audiometrisch databasemanagementsysteem: Een softwareprogramma dat speciaal is ontworpen voor het verzamelen, analyseren en opslaan van audiometrische gegevens en daarmee samenhangende gegevens voor gehoorbehoud. Een audiometrisch databasebeheersysteem kan helpen met registratie, rapporten genereren en trendanalyses uitvoeren.
 • Wat is een problematisch audiogram?

  Een problematisch audiogram is een diagram dat grote verschillen in gehoordrempel tussen de twee oren aangeeft of een ongebruikelijke vorm van gehoorverlies die atypisch is voor lawaaidoofheid. Audiogrammen die niet herhaalbaar zijn, worden ook beschouwd als problematisch. Dergelijke audiogrammen moeten worden geïnterpreteerd door een bevoegde persoon zoals een audioloog, KNO-arts of andere arts.

  De professionele supervisor zal de werkgever en/of audiometrisch technicus ondersteunen bij het herkennen van problematische audiogrammen.

 • Abnormale drempels

  Abnormale drempels

  Normale gehoordrempels liggen bij een gehoorniveau tussen 0 -25 dB. Gehoordrempels die hoger liggen dan 25 dB, vallen buiten het normale bereik en wijzen op gehoorverlies. Er zijn veelvoorkomende patronen van gehoorverlies die soms samenhangen met de oorzaak van het gehoorverlies. 

  De voortgang van gehoorverlies:
  25 dB – 40 dB licht gehoorverlies waarbij gesprekken in lawaaierige situaties niet altijd kunnen worden gevolgd.
  40 dB – 69 dB matig gehoorverlies met meer moeite in communicatie.
  70 db – 90 dB ernstig gehoorverlies waarbij communicatie in de meeste gevallen zonder versterking zeer lastig is.
  >90 dB zeer ernstig gehoorverlies dat persoonlijke communicatie zonder versterking, liplezen en/of gebarentaal onmogelijk maakt.

  Drempels die ofwel buiten het normale gehoorbereik vallen ofwel atypisch zijn voor een type gehoorverlies, worden beschouwd als abnormaal.

  Wanneer drempelwaarden abnormaal zijn, is het lastiger om de beste aanpak voor de werknemer en beheersing van het gehoorverlies te bepalen.

 • Ongeldige tests

  Het kan voorkomen dat testresultaten niet compleet zijn, niet zijn uitgevoerd volgens de voorschriften of niet een getrouwe weergave zijn van het daadwerkelijke gehoor van de werknemer. Ongeldige tests kunnen niet worden gebruikt om te voldoen aan de regelgeving en zijn niet geschikt om het beginstadium van lawaaidoofheid te herkennen. Soms kan de test worden herhaald om fouten te corrigeren, bijvoorbeeld fouten die het gevolg zijn van onjuiste testprotocollen of slecht werkende apparatuur. In andere gevallen moet een werknemer worden doorverwezen naar een audioloog voor nader onderzoek.

 • Actie na veranderingen in de drempel

  Acties van werkgever na waargenomen verandering van gehoordrempel - training, pasvorm aanpassen, pasvorm testen, blootstellingsgegevens analyseren, algemene beheersmaatregelen beoordelen enz.

  Resultaten van het audiometrische testprogramma moeten worden beoordeeld om te bepalen of de tests geldig zijn en of er een verandering in het gehoor is waarop actie moet worden ondernomen.

  Als een verandering in de gehoordrempel wordt gevonden, kunt u het volgende actieplan overwegen:
   

  • Zorg ervoor dat gehoorbescherming wordt gedragen door alle werknemers met een dagelijkse blootstelling aan geluid van 85 dB(A) of meer. Werknemers die geen gehoorbescherming droegen voordat de verandering in gehoordrempel optrad, moeten geschikte gehoorbescherming aangemeten krijgen, worden getraind in gebruik en verzorging van de gehoorbeschermers, en de gehoorbescherming moet altijd worden gedragen bij blootstelling aan het schadelijke geluidsniveau.
  • Mogelijk moet u kijken of de ter beschikking gestelde gehoorbeschermers geschikt zijn voor de werkzaamheden en de drager. Zo nodig moeten andere gehoorbeschermers met de juiste demping ter beschikking worden gesteld. Gehoorbeschermers moeten opnieuw worden aangemeten en werknemers opnieuw getraind.
  • Als aanvullende tests nodig zijn of als er een reden is om te vermoeden dat de gehoorbeschermers een medisch probleem veroorzaken, moet de werknemer worden doorverwezen voor een audiologisch of medisch onderzoek.
  • De werknemer moet op de hoogte worden gesteld van de noodzaak van een medisch onderzoek als blijkt dat een medische conditie niet in verband staat met het gebruik van de gehoorbescherming.
 • LET OP: Deze informatie is gebaseerd op geselecteerde actuele nationale vereisten. Andere nationale of lokale vereisten kunnen verschillen. Raadpleeg altijd de gebruikersinstructies en houd u aan lokale wet- en regelgeving. Deze website geeft een overzicht van algemene informatie en mag niet derhalve de enige basis zijn voor specifieke beslissingen. Het lezen van deze informatie is geen waarborg voor expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid. De informatie is actueel op de datum van publicatie en eisen kunnen in de toekomst veranderen. U mag niet alleen op deze informatie vertrouwen, want bij de inhoud horen meestal ook aanvullende en/of verhelderende gegevens. Alle toepasselijke wet- en regelgeving moet worden opgevolgd. Meer informatie over 3M™ E-A-Rfit™ is hier verkrijgbaar. U kunt ook contact opnemen met uw lokale 3M vertegenwoordiger als u meer wilt weten of een afspraak wilt maken voor een demo.

  Neem contact op met uw lokale 3M kantoor voor meer informatie.