3M achtergrondpatroon
Wij committeren ons om ons bedrijf, onze planeet en elk leven te verbeteren.

Het dagelijkse leven verbeteren is een boeiende en ambitieuze bezigheid. Het is het enige juiste om te doen en het is de kern van wie wij zijn.

Onze 'Every Life' ambitie

Stelt u zich een wereld voor waarin elk leven is verbeterd – waar u kunt vertrouwen op de beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen, waar mensen toegang hebben tot onderwijs en allerhande kansen hebben, waar het veilig is, iedereen gezond is en met elkaar verbonden en iedereen het goed heeft.

Wij willen zo'n wereld realiteit maken. Maar zo'n grote ambitie is niet gemakkelijk te verwezenlijken. Dus wij bij 3M beloven het volgende:
 

 • Wij zullen ons uiterste doen en wetenschap en technologie inzetten om deze doelstellingen te realiseren.
 • Wij zullen individuele passie en nieuwsgierigheid aanmoedigen, zowel binnen ons bedrijf als in onze omgeving.
 • Wij zullen erkennen dat wij dit niet alleen kunnen verwezenlijken en doen alles aan doen om in samenwerking met anderen het leven van iedereen op aarde te verbeteren.

Lees verder over hoe wij levens verbeteren.

 


Artikelen

 

 • Waarom is het goed om in het donker te zijn.

  Met de 3M™ Speedglas™ automatisch donkerkleurende lasfilter wordt het scherm van een lasser zelfs al na 0,1 milliseconde van het ontsteken van de lasboog donker.

  Waarom is het goed om in het donker te zijn. Waarom is het goed om in het donker te staan.
 • Dit is een helderder idee.

  Gebruik een met zilver gemetalliseerde en weerbestendige Solar Mirror film met een reflectiecoëfficiënt van 94% om licht te sturen. Het resultaat: fellere LED-lampen in Afrika.

  Dit is een helderder idee. Dit is een helderder idee.
 • Een zucht van opluchting.

  Filtrete™ Healthy Living Ultimate allergeenfilters voor het aantrekken en opvangen van microscopisch kleine deeltjes die bacteriën en virussen kunnen dragen.

  Een zucht van opluchting. Een zucht van opluchting.

Artikelen

 


Onze toewijding en af te leggen weg

 

 • Wij lopen al sinds 1932 voorop bij het aannemen van programma's en beleidslijnen om milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en economische vitaliteit te garanderen.

  Klap uit, om de gehele duurzaamheidstijdlijn te zien.

  1932: 3M biedt dekking voor korte en langdurige arbeidsongeschiktheid, een pensioenregeling en een werkloosheidsverzekering.

  1949: 3M voert het eerste aandelenplan voor werknemers in.

  1951: 3M zet de afdeling Safety and Security op.

  1953: 3M Foundation wordt opgericht, één van de eerste liefdadigheidsinstellingen van bedrijven in Amerika.

  1961: 3M start de Water and Sanitary Engineering Department.

  1963: 3M Carlton Society wordt opgericht om uitmuntende technische medewerkers te eren.

  1964: De eerste formeel opgeleide bedrijfshygiënist en fysische controleur worden aangenomen op de medische afdeling van 3M.

  1970: Milieubeoordeling van producten wordt gestart. EE&PC-organisatie wordt gevormd (Environmental Engineering and Pollution Control; milieutechniek en vervuilingscontrole) Bedrijfshygiëne en fysische controle worden nu ook in 3M vestigingen buiten de Verenigde Staten beschikbaar.

  1971: Het 3M Employee/Retiree Matching Gift Program wordt opgericht voor bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen.

  1973: Carpoolen wordt opgericht voor medewerkers. De afdeling energiebeheer wordt opgericht.

  1974: 3M is één van de eerste bedrijven die een in-house Employee Assistance Program beschikbaar stelt, voor persoonlijk onderwijs en advies voor medewerkers en hun gezin.

  1975: De raad van bestuur van 3M neemt het milieubeleid aan. Het programma Pollution Prevention Pays (3P) wordt opgezet. Resultaten van het eerste jaar: in 19 projecten werden 73.000 ton luchtemissie en 2.800 ton slib voorkomen.

  1977: 3M en de Amerikaanse Environmental Protection Agency sponsoren vier conferenties over de preventie van milieuvervuiling.

  1980: Het beleid inzake veiligheid en gezondheid wordt bij 3M voor het eerst aangenomen.

  1981: Milieucontroleprogramma wordt gestart.

  1984: World Environment Center geeft 3M de eerste jaarlijkse gouden medaille voor behaalde succes op milieugebied. 3M is het eerste bedrijf dat medewerkers verzorging van hun zieke kinderen aanbiedt. In hetzelfde jaar start 3M met de 3M Poll onder de medewerkers in de VS en iedere twee jaar de Standard Opinion Survey om wereldwijd de opinie van medewerkers te peilen. Het programma 3M CARES (Community Action Retired Employee Services) wordt opgezet om gepensioneerde vrijwilligers samen te brengen onder het 3M vaandel om aan specifieke behoeften te kunnen voldoen.

  1986: 3M zet de Community Volunteer Award op.

  1987: 3M vormt een comité voor veiligheid, gezondheid en het milieu in het bedrijf. 3M lanceert het reductieprogramma voor luchtemissie.

  1988: 3M neemt het afschaffingsbeleid aan voor ozonafbrekende chemische stoffen.

  1989: 3M stelt haar doelstellingen voor het milieu op voor het jaar 2000 en deze worden openbaar aangekondigd. 3M neemt het beleid aan voor de veiligheid, gezondheid van medewerkers en het milieu. De National Wildlife Federation geeft 3M een prijs voor succes op het gebied van het milieu.

  1990: Post-it® Notes op kringlooppapier wordt ingevoerd. 3M keurt het veiligheidsprogramma met 16 punten goed.

  1991: Stratospheric Ozone Protection Award ontvangen van de U.S. Environmental Protection Agency.

  1993: 3M bereikt haar doel van 70% reductie in wereldwijde luchtemissies. 3M ontvangt de U.S. Fish and Wildlife Services Corporate Wildlife Award.

  1994: U.S. Environmental Protection Agency reikt de Achievement Award uit voor de succesvolle deelname van 3M aan het vrijwillige reductieprogramma van luchtemissie van 33/50.

  1995: 3M lanceert 's werelds eerste CFC-vrije dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma. 3M start een programma om letsel en ziekten in vier jaar met 50% te reduceren. 3M ontvangt de National Medal of Technology Award, de hoogste eer voor technisch succes in de Verenigde Staten.

  1996: De Council on Sustainable Development van president Clinton selecteert het 3P programma van 3M voor de President's Sustainable Development Award. 3M formaliseert haar milieubeheersysteem. 3M ontwikkelt haar plan voor wereldwijde veiligheid en gezondheid.

  1997: 3M formaliseert het Life Cycle Management Systeem om ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van nieuwe producten het milieu, de gezondheid en veiligheid worden afgewogen. Wetenschappers van 3M ontvangen Heroes of Chemistry Award van de Amerikaanse Chemical Society voor de ontwikkeling van de HFE's (hydrofluorethers) van 3M als vervanging van CFK. 3M start het programma Lifescapes voor de bescherming van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers op het werk en thuis.

  1998: 3M stelt veiligheids- en gezondheidsdoelen op om letsel en ziekte op het werk in drie jaar met 25% te reduceren.

  1999: Het Hamburger Umweltinstitut, Duitsland, plaatst 3M op de tweede plaats van de 50 grootste bedrijven over de hele wereld die chemische stoffen gebruiken, voor wat betreft haar ecoprestaties.

  2000: 3M GIVES (Grants Initiated by Volunteer Service) wordt opgericht.

  2001: De milieudoelstellingen voor 2005 worden bekend gemaakt. Milieuaspecten worden toegevoegd aan het 3M Contributions Program. 3M ontvangt de National Points of Light Foundation Award for Excellence in Corporate Community Service.

  2002: 3M staat op de Dow Jones Sustainability Index genoteerd als de leider in de categorie Industrial Goods and Services. 3M wordt opgenomen in de FTSE Socially Responsible Investment Index. 3M ontvangt de prijs 'Vision for America' van Keep America Beautiful.

  2003: 3M ontvangt de Clean Air Excellence Award in de categorie Regulatory/Policy Innovations van de U.S. Environmental Protection Agency.

  2004: 3M ontvangt de 2004 Energy Star prijs van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy voor leiderschap op het gebied van energiebeheer.

  2005: 3M ontvangt de Climate Protection Award van de U.S. Environmental Protection Agency. 3M voltooit haar programma van milieudoelstellingen voor 2000 tot 2005 en overschrijdt elk van de doelstellingen en lanceert nieuwe milieudoelstellingen voor 2005 tot 2010. 3M ontvangt de MVP2-prijs (Most Valuable Pollution Prevention; meest waardevolle preventie van vervuiling) van de National Pollution Prevention Roundtable. 3M wordt geselecteerd door de U.S. Environmental Protection Agency als de allereerste winnaar op bedrijfsniveau van de National Environmental Performance Track Outreach Award.

  2008: 3M richt de Renwable Energy divisie op. 3M stelt nieuwe Strategic Sustainability Principles op.

  2010: In de herfst van 2010 vormt 3M een team met de U.S. EPA en de Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) om het tentoonstellingshuis van de ENERGY STAR van de EPA naar de jaarmarkt van Minnesota te brengen. Bekijk de video.

  2011: 3M maakt haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2015 bekend. 3M wordt het achtste opeenvolgende jaar erkend door de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy door de Sustained Excellence Award for Energy Management te winnen voor voortdurende verbetering in energiebeheer

  2013: 3M-ers deden meer dan 250.000 uur aan vrijwilligerswerk en 3M doneerde wereldwijd meer dan $61,6 miljoen in geld en producten.

  2014: 3M sluit zich aan bij de United Nations Global Compact. En voor wereldwijde inspanningen op het gebied van energiebesparing ontving 3M de ENERGY STAR® prijs van de U.S. Environmental Protection Agency. Dit was het 10de opeenvolgende jaar dat 3M deze prijs ontving, een primeur in de industrie.


Onze partnerschappen

 

 • Samenwerking maakt een belangrijk deel uit van onze duurzaamheidsstrategie. Wij werken samen met een verscheidenheid aan organisaties zodat we een gevarieerde standpunten verkrijgen, een beter begrip van de positie van onze stakeholders en een mechanisme om van elkaars successen en mislukkingen te leren.

 • Nature Conservancy Logo

  The Nature Conservancy

  Samen hebben wij projecten gefinancieerd in de V.S., China, Brazilië, Canada en Mexico.

 • Afbeelding van een waterval

  Darkwoods

  De gift van $500.000 door de 3M Foundation helpt bij de grootste aankoop van privéland voor instandhouding in de geschiedenis van Canada, van Yellowstone tot de Yukon. Dit land zal helpen bij het herstel van het leefgebied van de kariboe en andere bedreigde diersoorten door de beschermde gebieden met elkaar te verbinden.

 • Forest Legacy Conservation Land

  The Minnesota Forest Legacy Partnership

  Een gift van $1,5 miljoen voor de bescherming van 36000 ha in het noorden van Minnesota om één van de grootste onaangetaste bossen in het land te maken.

 • Groene heuvels

  Crown of the Continent

  In 2011 gaf 3M $1 miljoen subsidie om een netwerk van meer dan 24 miljoen ha van beschermde openbare landen samen te voegen tussen Montana, Idaho, Wyoming en een zuidelijk deel van Brits Columbia. Dit waren de twee grootste conservatie-aankopen in de geschiedenis van Noord-Amerika.

 • Emissions Credits

  3M heeft emission reduction credits verdiend onder de Amerikaanse milieuwetgeving voor een reductie van luchtemissie die de voorschriften van de milieuwetten te boven gaat. In de meeste gevallen hebben wij die tegoeden ofwel verkocht en de opbrengst aan milieuprojecten gegeven of hebben wij de tegoeden zelf aan de overheid van een staat of plaats gegeven voor verbeteringen in de luchtkwaliteit.

 • World Resources Institute

  Wij werken samen met het World Resources Institute en onze medeleden van de World Business Council for Sustainable Development om een wereldwijd protocol te ontwikkelen om koolstofemissies  in de productie en de totale levenscycli van producten te kwantificeren.

 • Design for the Environment

  Onze Commercial Services Divisie neemt deel aan het Design for the Environment (DFE) initiatief van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. (EPA). Als onderdeel van dit initiatief werken onderzoekers van 3M samen met specialisten van de regering om doeltreffende chemische stoffen te identificeren voor schoonmaakproducten die de gezondheid van zowel de mens als het milieu beschermen.