Brug
Al 25 jaar stellen en verwezenlijken wij doelen

 

Doelstellingen en vooruitgang

Doelen stellen ter bevordering van de duurzaamheid is niets nieuws bij 3M. Wij stellen al sinds 1990 doelen voor het wereldmilieu. Deze doelen maken een belangrijk onderdeel uit van de geschiedenis van ons bedrijf en hebben geholpen om onze eigen ecologische voetafdruk drastisch te reduceren en hebben ons als leider gevestigd op het gebied van de milieubescherming.

Wat betreft de toekomst breiden wij met trots onze eigen activiteiten uit door ons meer te richten op de ondersteuning van de doelstellingen en behoeften op het gebied van duurzaamheid van onze klanten en gemeenschappen. Terwijl wij ons bewust zijn van het belang van wat wij doen in onze eigen vestigingen – en wij zullen door blijven gaan met verbeteringen – zien wij ook dat wij een veel grotere impact kunnen maken door met anderen samen te werken om de uitdagingen te begrijpen, aan te gaan en te overwinnen.

Wij benaderen onze duurzaamheids-doelstellingen en -strategie door:

 • uitstekende resultaten te leveren in ondernemingen en in onze supply chain;
 • te innoveren om met onze klanten en partners levens te verbeteren; en,
 • de gemeenschappen waar wij wonen en werken te verrijken.


Wanneer wij denken aan onze klanten, partners en gemeenschappen, en onze gemeenschappelijke uitdagingen en behoeften, zien wij een gezamenlijke mogelijkheid. Naast de milieu-uitdagingen zien wij het verband van de sociale uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden in ons streven naar een betere wereld. Onze ambitie is om, door samenwerking, een wereld te verwezenlijken waarin elk leven is verbeterd – waar de beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen betrouwbaar is, mensen overal toegang hebben tot onderwijs en kansen, en waar gemeenschappen veilig, gezond, verbonden en welvarend zijn.


Wij hebben onze doelstellingen en plannen voor de komende 10 jaar vorm gegeven rond gemeenschappelijke uitdagingen voor onze wereld, om die wereld in de toekomst te realiseren. In erkenning van de onderlinge verbanden en de overlap van de commitments die wij doen en de impact daarvan op meerdere uitdagingen, hebben wij onze inspanningen georganiseerd met de primaire uitdaging om elk doel te verwezenlijken. Tenzij anders staat vermeld, zijn alle doelstellingen wereldwijd, hebben ze 2015 als basislijn en 2025 als einddatum.
Wij nodigen u uit om meer te weten te komen en ons te vergezellen bij dit streven om het leven van iedereen te verbeteren.

 


Recente successen

 

 • Voor industrieën van gezondheidszorg tot elektronica en automotive vinden wij technologieën uit die het dagelijkse leven gemakkelijker, veiliger en waardevoller maken. Dit zijn een aantal van de manieren waarop wij recentelijk onze ideeën en innovatie hebben ingezet voor een duurzamere toekomst:

   

  • In 2014 ontvingen wij de ENERGY STAR® award van de U.S. Environmental Protection Agency voor ons wereldwijde werk op het gebied van de energiebesparing. Dit was het 10de opeenvolgende jaar dat 3M deze prijs ontving, een primeur in de industrie. Ook stonden wij weer genoteerd op de Dow Jones Sustainability Index - wat al sinds het begin in 1999 het geval is.
  • Wij hebben een groeiend aantal duurzame producten ontwikkeld en gelanceerd, inclusief energie-efficiënte films voor tablets, groenere Post-it® Notes, air-barrier building solutions, Envision® grafische folie, 360 Encompass™ health information system en een energiebesparende, prijswinnende LED-technologie.
  • Het aanhoudend succes van ons programma Pollution Prevention Pays heeft bijna 2 miljoen ton lucht-, water- en afvalvervuiling voorkomen, en een reductie op absolute basis van onze wereldwijde broeikasgasemissie van 57 procent tussen 2002 en 2013 (zelfs bij een 30 procent stijging van de verkoop van het bedrijf over diezelfde periode).
  • Voortdurende ondersteuning om vitale ecosystemen overal ter wereld te beschermen en herstellen. In samenwerking met instanties zoals The Nature Conservancy heeft de 3M Foundation meer dan $21 miljoen verschaft om meer dan 400 000 ha natuurgrond in stand te houden. Wereldwijd zijn in 2013 donaties van meer dan $61,6 miljoen in cash en in producten in 2013 gedaan. Lees verder hoe 3M betrokken is bij de gemeenschap.
  • Begin 2014 hebben wij ons aangesloten bij Global Compact van de Verenigde Naties. Hoewel 3M altijd al in overeenstemming met de kernwaarden van Global Compact handelde, zijn wij er trots op om onze toewijding aan haar 10 principes op het gebied van de rechten van de mens, de arbeid, het milieu en anti-corruptie en de groei van onze partnership met deze organisatie te formaliseren.