1. Nederland
  2. Informatie voor leveranciers
Nederlands

Zaken doen met 3M: nu nog gemakkelijker en efficiënter.

Wij zijn overgeschakeld op een nieuw ERP-systeem dat tal van zaken vereenvoudigt en optimaliseert.


U kunt bestellingen op elk moment online bekijken en downloaden. Orderbevestigingen en vervoersnota's kunnen eenvoudig herbevestigd worden. Facturen kunnen elektronisch verstuurd worden. Manuele verwerking van gegevens wordt vervangen door nauwkeurigheid en efficiëntie, en, en ,en...


Wat er precies verandert, ziet u hier.

English

Doing business with 3M: now even easier and more efficient.

We switched to an ERP system that will simplify and optimize many things.


You are able to view and download orders online at any time. Order confirmations and shipping notes can be easily reconfirmed. Invoices can be sent electronically. Manual data handling will be replaced by precision and efficiency; and, and, and…


What exactly will change, you can see here.