kleurverloop groen geel banner

Europese verordening "REACH" beperking op het gebruik van diisocyanaten.

Geachte Klant,

Graag reageren wij op uw verzoek met betrekking tot de naleving door 3M van de Europese verordening "REACH" (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën) beperking op het gebruik van diisocyanaten.

Het beleid van 3M is erop gericht de fundamentele principes van REACH te ondersteunen en te bevorderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de doelstellingen van levenscyclusbeheer, productveiligheid, duurzame ontwikkeling en effectieve risicocommunicatie met werknemers en klanten.

Op 3 augustus 2020 heeft de Europese Commissie (EC) Verordening (EU) 2020/1149 aangenomen die de REACH-verordening van de EU zal wijzigen om het gebruik en het op de markt brengen van diisocyanaten te beperken. Na 24 augustus 2023 mogen diisocyanaten "niet worden gebruikt als stoffen op zich, als bestanddeel in andere stoffen of in mengsels voor industrieel of professioneel gebruik", tenzij (i) de concentratie van diisocyanaten minder is dan 0,1 gewichtsprocent of (ii) industriële of professionele gebruikers een opleiding hebben gevolgd over de veilige omgang met diisocyanaten voorafgaand aan het gebruik.

Het trainingsmateriaal is beschikbaar op www.feica.eu/PUinfo en de kortingscode FEICA_21_C1 kan worden gebruikt om de kosten van de training te verlagen.

3M zal zich actief voorbereiden om te voldoen aan de vereisten van de beperking waar van toepassing. We erkennen dat deze verordening een aanzienlijke impact kan hebben op bedrijven die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, hetzij omdat ze producten vervaardigen of verkopen, hetzij omdat ze producten gebruiken die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen in de EU. 3M werkt actief (ook met zijn leveranciers en klanten) aan een soepele implementatie van de vereisten van de verordening, waar van toepassing.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en nodigen u uit contact op te nemen met uw vaste 3M-contactpersoon in geval van toekomstige vragen of problemen.

Stuur ons een bericht