vrouw en man met ademhalingsmaskers
Focus op pasvorm

Pasvormtesten gezicht en passen van ademhalingsmasker

Italië, Duitsland en het VK hebben voorschriften die stellen dat dragers van ademhalingsmaskers in beroepsscenario's een test van de pasvorm op het gezicht moeten ondergaan. Finland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Spanje, België en Nederland stellen dat het testen van de pasvorm op het gezicht noodzakelijk is wanneer ademhalingsmaskers worden gebruikt tegen bepaalde verontreinigingen, zoals asbest of kristallijn silica. Zelfs wanneer pasvormtesten niet verplicht zijn, moeten alle landen in Europa zich houden aan de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-richtlijn 89/656/EEG) die in artikel 4 stelt dat "Werkgevers verplicht zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken die de drager goed passen."


Waarom het belangrijk is om zich op de pasvorm te richten

Is de pasvorm van het ademhalingsmasker van belang?

Bij 3M vinden we dat het antwoord op die vraag "Ja" is. Als het ademhalingsmasker van een werknemer in een werkomgeving niet goed aansluit op het gezicht van de drager, is er geen zekerheid dat het verwachte beschermingsniveau wordt geboden. Een goede pasvorm betekent dat het ademhalingsmasker (ook wel gezichtsmasker genoemd) goed tegen uw huid aansluit. Een "nauw passend" ademhalingsmasker, zoals een filterend gezichtsmasker/wegwerpmasker, of een herbruikbaar masker, zoals een halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker, kan alleen werken als de lucht door het filter gaat. Lucht zal de weg van de minste weerstand nemen, dus als de afsluiting van het gezicht er niet is, zal de lucht rondlekken in plaats van door het masker te gaan, en daardoor de bescherming verminderen. Een van de meest voorkomende problemen met een goede pasvorm van het stofmasker is gezichtsbeharing.

Wat is het probleem met gezichtsbeharing?

 • Nauwsluitende ademhalingsmaskers

  Nauwsluitende ademhalingsmaskers moeten goed aansluiten op het gezicht. Openingen in deze gelaatsafdichting laten de vuile lucht in het masker lekken. De filters van het ademhalingsmasker kunnen de lucht die door de gelaatsafdichting lekt
  niet reinigen. Zelfs stoppels van een dag of twee kunnen voor sommige individuen genoeg zijn om significante lekpaden voor verontreinigingen te creëren. Lekkage van de gelaatsafdichting vermindert de bescherming van de drager.


Is het testen van de pasvorm wettelijk verplicht?

Het testen van de pasvorm is een middel om te controleren of het gelaatsstuk van een ademhalingsmasker overeenkomt met de gelaatstrekken van een persoon en goed aansluit op het gezicht. Er zijn verschillende methoden beschikbaar en het informatiedocument INDG 479 van de Health and Safety Executive geeft informatie over hoe de HSE verwacht dat de pasvormtesten worden uitgevoerd.
De prestaties van nauwsluitende ademhalingsmaskers zijn afhankelijk van het bereiken van een goede afdichting tussen het gelaatsstuk van het ademhalingsmasker en het gezicht van de drager. Als de afdichting onvoldoende is, kiest verontreinigde lucht de weg van de minste weerstand en stroomt door de lekkages in de gelaatsafdichting. Als gevolg hiervan vermindert een slechte gelaatsafdichting het beschermingsniveau voor de drager. Een pasvormtest moet worden uitgevoerd door een bevoegde persoon. Een manier om competentie aan te tonen is om Fit2Fit-geaccrediteerd te worden.


Man die een ademhalingsmasker test

Wat is pasvormtesten van gezichtsmaskers


Heeft u werknemers die nauwsluitende ademhalingsmaskers dragen (die afhankelijk zijn van een afdichting aan het gezicht), zoals wegwerpmaskers, halfgelaatsmaskers of volgelaatsmaskers (inclusief maskers die zijn bevestigd aan een motoraangedreven ademhalingssysteem)? Dan bent u verplicht de pasvorm ervan te testen. HSE vereist kwalitatieve of kwantitatieve pasvormtesten voordat een gebruiker een nauwsluitend gelaatsmasker draagt, en minstens jaarlijks een beoordeling. Daarnaast moet een pasvormtest worden uitgevoerd:

 • Wanneer een masker van een andere maat, stijl, model of merk wordt gebruikt, en
 • Wanneer veranderingen in het gezicht de pasvorm kunnen beïnvloeden, zoals door gewichtsveranderingen of tandheelkundige behandelingen. (Jill moeten we die voorbeelden opnemen of is er alternatieve begeleiding?)

Afdichtingscheck versus pasvormtest

Een goede pasvorm betekent dat het masker uw huid afdicht. Een ademhalingsmasker kan alleen werken als er lucht door het filter gaat. Lucht zal de weg van de minste weerstand nemen, dus als de afsluiting niet goed is, zal de lucht er rond gaan in plaats van door het masker – en daardoor zal de bescherming verminderen.

 • pasvormtest ademhalingsmaskers
  Pasvormtest

  Het testen van de pasvorm is vereist voor werknemers die nauwsluitende ademhalingsmaskers dragen, zoals wegwerp- of herbruikbare maskers. Deze procedure helpt ervoor te zorgen dat de gebruiker een ademhalingsmasker van de juiste maat heeft gekozen en dat er een afdichting tegen het gezicht kan worden gemaakt om de verwachte bescherming te bieden. Dit wordt doorgaans tweejaarlijks of eens in de drie jaar uitgevoerd, afhankelijk van de lokale wetgeving.
  3M pasvormtestservices

 • Man met 3M ademhalingsmasker
  Afdichtingscheck door gebruiker: een essentiële dagelijkse test

  Een afdichtingscheck door de gebruiker zorgt ervoor dat het nauwsluitende ademhalingsmasker goed wordt gedragen telkens wanneer de gebruiker het masker opzet. Elke keer dat het masker wordt opgezet, wordt de afsluiting door de gebruiker gecontroleerd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van het masker.
  Gebruikers kunnen een afdichtingscheck met positieve druk of negatieve druk uitvoeren, zoals beschreven in de gebruikersinstructies van het product.

 • Veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, gelaatsschermen, helmen en overalls kunnen allemaal concurreren met een ademhalingsmasker voor een plek op iemands gezicht, hoofd of lichaam, waardoor de afdichting van het masker kan worden verstoord.
  Om deze problemen op te vangen voordat ze zich voordoen, vereisen de voorschriften dat tijdens de pasvormtest alle PBM worden gedragen die de afdichting van het ademhalingsmasker kunnen belemmeren.


Hoe 3M kan helpen met het testen van de pasvorm?


Pasvormtestapparatuur

Bekijk onze online productcatalogus om u te helpen een succesvol pasvormtestprogramma uit te voeren.

 • Vind handige pasvormtestkits met alles wat u nodig heeft om kwalitatieve pasvormtesten uit te voeren.

 • Vind opties voor apparaatkappen, vernevelaars en oplossingen.

 • Vind wegwerp- en herbruikbare maskers en testadapters.

Banner online trainingen veiligheid

Online trainingen veiligheid

Werk uw kennis bij en krijg van vooraanstaande experts van 3M de nieuwste informatie, praktische tips en meer. Onze live en on-demand webinars bieden toegang tot de kennis van branche-experts

TOEGANG TOT VEILIGHEIDSTRAINING

Vragen over pasvorm & hulpmiddelen

Vragen


Meer informatie

Pasvormvideo's
Pasvormposters
Testrapporten
Testdatasheets
Nuttige links

Fit2Fit
HSE Basisprincipes van pasvormtesten