3M Gehoorbescherming gebruiken en verzorgen

Gehoorbescherming gebruiken en verzorgen

 • Help uw werknemers optimaal te profiteren van de gehoorbescherming die ze dragen. Controleer of de geleverde geluidsreductie voldoende is en of de gehoorbeschermers correct worden gebruikt, onderhouden en vervangen.

De geschiktheid van gehoorbeschermers bepalen

 • De dempingswaarde (SNR, HML en octaafband) die wordt aangegeven op de verpakking van gehoorbeschermers is een beschrijving van de geluidsreductie die is gemeten op een groep goed getrainde dragers die de gehoorbescherming correct droegen in een laboratoriumtest overeenkomstig de betreffende geharmoniseerde Europese norm. 

   

  De wetenschap in gehoorbescherming heeft zich verder ontwikkeld en tegenwoordig wordt een pasvormtest beschouwd als de beste manier om te bepalen of een gehoorbeschermer geschikt is voor een individuele werknemer en of het verwachte dempingsniveau wordt bereikt. Als dit zo is, is het juiste type beschermer gekozen en wordt dit correct gebruikt. 3M raadt ten zeerste aan de pasvorm van gehoorbeschermers te testen. In Europa worden de voordelen van een pasvormtest beschreven in de Europese norm EN 458:2016 als een manier om de prestaties van gehoorbeschermers in de praktijk te verbeteren. Het document bevat ook instructies voor het schatten van het geluidsniveau onder de gehoorbeschermer met behulp van de SNR-, HML- en octaafbandmethode.
   

  Deze drie methoden voor het schatten van het geluidsniveau hebben de volgende meetwaarden nodig:


  • C-gewogen geluidsdrukniveau, dB (C) voor de SNR-methode
  • Zowel A-gewogen als C-gewogen geluidsdrukniveau voor HML-methode
  • Octaafband geluidsdrukniveau bij verschillende frequenties voor de octaafbandmethode

Voorbeelden van het gebruik van de SNR-waarde

Als u de SNR-methode wilt gebruiken om het effectieve geluidsniveau aan het oor te bepalen, trekt u gewoon de SNR-waarde af van het algehele C-gewogen geluidsdrukniveau.

Als het gemeten C-gewogen geluidsdrukniveau bijvoorbeeld 100 dB is en de SNR-waarde van een gekozen gehoorbeschermer 25 dB, is het berekende A-gewogen geluidsdrukniveau aan het oor 75 dB als de gehoorbeschermer wordt gedragen.

Gemeten geluidsniveau dB(c) - SNR-waarde van '3M™ E-A-R™ Classic' = beschermde blootstelling (in het oor, achter de gehoorbescherming)

=95dB                                      - 28dB                                                       = 67dB (A)

 • Correctiefactor

  Vaak wordt een nominale correctiefactor toegepast op de gegevens die in het laboratorium zijn gegenereerd, om rekening te houden met het verschil in de demping die wordt vermeld op de verpakking van het product, en de demping die werknemers op de werkvloer krijgen. In de Europese Unie heeft elke lidstaat eigen correctiefactoren opgesteld. Deze kunnen niet alleen verschillen per land, maar ook per producttype. In het Verenigd Koninkrijk wordt bijvoorbeeld een vlakke reductie van 4 dB toegepast op de algehele demping voor alle soorten gehoorbeschermers, terwijl in Duitsland de correctie verschilt van 3 dB (voor op maat gemaakte oordoppen) tot 9 dB (voor conventionele oordoppen).

  De correctiefactoren zijn bedoeld om een realistisch oordeel te kunnen geven over de demping die wordt gerealiseerd door de drager. Een pasvormtest is echter net zo betrouwbaar om de werkelijke demping te meten.

 • Dubbele bescherming

  Als de persoon wordt blootgesteld aan geluid van meer dan 105 dB(A), vooral bij een groot aandeel laagfrequente tonen zoals van compressoren, generatoren en dergelijke, is mogelijk dubbele bescherming nodig.

  De vuistregel is dat gehoorkappen en oordoppen samen ongeveer 6 dB meer geluidsreductie opleveren dan alleen gehoorkappen of oordoppen. Hoeveel extra bescherming wordt geboden is afhankelijk van de frequentie van het geluid. Voor de gecombineerde demping wordt 6 dB opgeteld bij de demping van de gehoorbeschermer met de hogere dempingswaarde.

  De SNR-waarde van de 3M Peltor X4A is bijvoorbeeld 33 dB en die van de 3M EAR Classic is 28 dB. Als ze samen worden gedragen, is de gecombineerde bescherming van deze twee gehoorbeschermers 39 dB.


Gebruik en verzorging van gehoorbeschermers

Volg altijd de gebruiksinstructies op die worden geleverd bij de gehoorbeschermers voor het passend maken, reinigen, bewaren en vervangen van gehoorbeschermers. Als vuistregel geldt dat gehoorbeschermers moeten worden vervangen als ze beschadigd zijn of als de afdichting het geluid niet meer effectief blokkeert.

 • 3M Wegwerpbare oordoppen van schuim
  Wegwerpbare oordoppen van schuim

  Toepassingen: Divers
  Verzorging: Niet wasbaar. Vervangen als ze vuil of beschadigd zijn of na het rollen hun oorspronkelijke vorm niet meer terugkrijgen

 • 3M Push-to-fit oordoppen
  Push-to-fit schuimen oordoppen

  Toepassingen: Divers
  Verzorging: Niet wasbaar. Vervangen als ze vuil zijn, de tip loskomt van de steel of als de tip niet langer zacht en vervormbaar is

 • 3M Herbruikbare oordoppen
  Herbruikbare oordoppen

  Toepassingen: Veel
  Verzorging: Wasbaar. Vervangen als flenzen beschadigd, gescheurd of niet langer zacht en vervormbaar zijn

 • 3M PELTOR Gehoorkappen
  Gehoorkappen

  Toepassingen: Veel
  Verzorging: Hoofdband en buitenkant voor kappen zijn wasbaar. Inzetstukken van schuim in kappen zijn niet wasbaar. Vervang banden als ze: beschadigd zijn of niet meer voldoende spanning bieden om de kappen stevig over de oren te drukken. Vervang kussens en inzetstukken van schuim: om de zes maanden of eerder als ze zijn beschadigd of als ze niet meer zacht en vervormbaar zijn.

 • 3M Gehoorbeugels
  Gehoorbeugels

  Toepassingen: Veel
  Verzorging: Banden en herbruikbare tips zijn wasbaar. Tips van schuim zijn niet wasbaar. Vervang banden als ze beschadigd zijn of niet meer voldoende spanning bieden om de tips stevig in of op de oren te houden. Vervang tips als ze beschadigd of niet langer zacht en vervormbaar zijn.

 • LET OP: Deze informatie is gebaseerd op geselecteerde actuele nationale vereisten. Andere nationale of lokale vereisten kunnen verschillen. Raadpleeg altijd de gebruikersinstructies en houd u aan de nationale regelgeving. Deze website geeft een overzicht van algemene informatie en mag niet derhalve de enige basis zijn voor specifieke beslissingen. Het lezen van deze informatie is geen waarborg voor expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid. De informatie is actueel op de datum van publicatie en eisen kunnen in de toekomst veranderen. U mag niet alleen op deze informatie vertrouwen, want bij de inhoud horen meestal ook aanvullende en/of verhelderende gegevens. Alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving moet worden opgevolgd.

  Neem contact op met uw lokale 3M kantoor voor meer informatie.