3M Centrum voor gehoorbehoud

3M centrum voor gehoorbehoud

Hulpmiddelen en informatiebronnen die werkgevers helpen hun doelstellingen voor gehoorbehoud te realiseren.

Uw programma voor gehoorbehoud begint hier

Werkgevers zijn verplicht de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers op het werk te waarborgen en te beschermen. In de Europese richtlijn 2003/10/EG zijn de minimumeisen voor veiligheid en gezondheid vastgelegd met betrekking tot de risico's die gepaard met de blootstelling aan lawaai, maar hoe zorgt u ervoor dat uw programma voldoet aan deze richtlijn? Door een effectief programma voor gehoorbehoud in te voeren, kunnen werkgevers het risico dat werknemers lawaaidoofheid ontwikkelen, minimaliseren en beheersen, en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake veiligheid op het werk. Of u nu bij nul begint of een bestaand programma voor gehoorbehoud wilt verbeteren, 3M staat klaar om te helpen.

 • De weg naar preventie

  Wanneer de werkgever zich volledig inzet voor voorkoming van gehoorverlies, wordt de kans veel groter dat werknemers zijn voorbeeld volgen en proactief te werk gaan bij de bescherming van het eigen gehoor. Met bewezen producten voor detectie, bescherming, communicatie en validatie van wereldklasse is 3M Gehoorbescherming de perfecte partner op uw reis naar gehoorbescherming.

3M - Zeven elementen van gehoorbehoud

De zeven elementen van gehoorbehoud

 • 3M Geluidsmeting
  Meten

  Een nauwkeurige meting van het gevaarlijke lawaai waaraan de werknemer wordt blootgesteld, is een van de belangrijkste elementen van een goede risicobeoordeling. Aan de hand van een lawaaionderzoek met de juiste apparatuur kunt u herkennen wie een risico loopt en bepalen wie moet deelnemen aan het programma voor gehoorbehoud. U kunt tevens geschikte beheersmaatregelen en beschermingsmiddelen kiezen om het risico in de werkomgeving te beperken.

  Meer informatie over geluidsmeting

 • 3M Lawaaibeheersing
  Beheersen

  Sommige bewerkingen, processen en machines gaan nu eenmaal gepaard met een hoog geluidsniveau. Maar is dat echt nodig? Machines en processen kunnen anders worden ontworpen of aangepast zodat ze stiller worden. Hierdoor neemt het aantal werknemers in uw programma voor gehoorbehoud af.

  Meer informatie over lawaai beheersen

 • 3M Gehoorbeschermers
  Beschermen

  Gehoorbeschermers spelen een belangrijke rol in gehoorbehoud. Ze moeten comfortabel zijn, goed passen en adequate bescherming bieden die is afgestemd op de werkplek. Compatibiliteit met andere PBM en het gemak waarmee werknemers met elkaar kunnen communiceren als ze de gehoorbescherming dragen, zijn andere factoren waarnaar moet worden gekeken. Als individuele pasvormtests van de oordoppen en gehoorkappen ook deel uitmaken van uw programma, kun u de werknemers informeren over het belang van gehoorbescherming en de persoonlijke dempingswaarde valideren die wordt bereikt door iedere werknemer.

  Meer informatie over gehoorbescherming

  Gehoorbescherming kiezen

  Gehoorbescherming gebruiken en verzorgen

 • 3M Gehoorcontroles
  Controleren (gezondheidstoezicht)

  Vertonen uw werknemers symptomen van lawaaidoofheid? Het is belangrijk dat u regelmatig het gehoor van uw werknemers meet en controleert om veranderingen in het gehoor te herkennen en vast te leggen. U kunt vervolgens de stappen nemen die nodig zijn om blijvend gehoorverlies te voorkomen.

  Meer informatie over gehoorcontroles

 • 3M Trainingsprogramma's voor gehoorbehoud
  Trainen

  Omdat lawaaidoofheid veelal geleidelijk optreedt en de symptomen niet altijd duidelijk zijn, is het van essentieel belang dat werknemers worden geïnstrueerd over de gevolgen van blootstelling aan lawaai en worden getraind in correct gebruik van gehoorbescherming. U kunt het succes van uw inspanningen om gehoorverlies te bestrijden, mogelijk vergroten door meer trainings- en motiveringsmomenten in te bouwen.

  Meer informatie over trainingsprogramma's

 • 3M Registratie voor gehoorbehoud
  Vastleggen

  Vertrouwelijke, nauwkeurige en actuele gegevens bijhouden van risicobeoordelingen, gezondheidstoezicht en doeltreffende training in beheersmaatregelen (inclusief keuze en gebruik van geschikte gehoorbeschermers), dragen bij aan het beheer en de audits van uw programma voor gehoorbescherming. Het draagt ook bij aan de bescherming van uw bedrijf en werknemers op de lange termijn.

  Meer informatie over registratie

 • 3M Evaluatie van het programma voor gehoorbehoud
  Evalueren

  Zorg ervoor dat uw programma voor gehoorbehoud regelmatig worden geëvalueerd en dat ook wordt gekeken naar feedback van werknemers, beoordeling van verantwoordelijkheden en de kostenanalyse. Dit draagt bij aan het herkennen van trends, een beter zicht op problematische gebieden en verbetering van het programma.

  Meer informatie over evaluatie van het programma

 • 3M WHS US Centrum voor gehoorbehoud - verklarende woordenlijst
  Centrum voor gehoorbehoud - verklarende woordenlijst

  Download de verklarende woordenlijst van het 3M Centrum voor gehoorbehoud met alle termen die op de website worden gebruikt.

  Verklarende woordenlijst (PDF, 249 kB) downloaden

3M Expertisecentrum - hoogtepunten

 • 3M Centrum voor gehoorbehoud

  Gebruik van het centrum

  Als u bladert door de zeven elementen van gehoorbehoud op het werk vindt u steeds informatie en resources in de volgende categorieën:

  •     Hoofdpunten – Belangrijkste punten van elk onderwerp
  •     Belangrijke termen – Definitie van gebruikte concepten en termen
  •     Aan de slag – Stappen voor implementatie van elk element van het programma
  •     Vereisten – Een overzicht van wat werkgevers moeten doen om te voldoen aan toepasselijke regelgeving
  •     Verder dan de basis – Ideeën voor verbetering van het programma
  •     Hebt u hieraan gedacht? – Vragen om het gesprek over de doeltreffendheid van uw programma op gang te brengen
  •     Meer informatie - Links naar artikelen, hulpmiddelen en referentiemateriaal

Let op

De informatie en richtlijnen die worden beschreven in het 3M Centrum voor gehoorbehoud, zijn gebaseerd op Europese vereisten. De wettelijke vereisten in uw land kunnen hier echter van afwijken. Raadpleeg altijd de nationale regelgeving voor meer informatie. Deze website geeft een overzicht van algemene informatie en mag niet derhalve de enige basis zijn voor specifieke beslissingen. Het lezen van de informatie in dit trainingsprogramma is geen waarborg voor expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid. De informatie die in dit trainingsprogramma is verzameld, is actueel op de datum van de publicatie. Eisen en vereisten kunnen in de toekomst veranderen. U mag niet alleen op deze informatie vertrouwen, want bij de inhoud horen meestal ook aanvullende en/of verhelderende gegevens. Alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving moet worden opgevolgd.

Neem contact op met uw lokale 3M kantoor voor meer informatie.