Training gehoorbehoud voor werknemers

Train uw werknemers hun gehoor te beschermen.

Omdat lawaaidoofheid veelal geleidelijk optreedt en de symptomen niet altijd duidelijk zijn, is het van essentieel belang dat werknemers worden geïnstrueerd over de gevolgen van blootstelling aan lawaai en worden getraind in correct gebruik van gehoorbescherming.

Hoe kunnen we werknemers trainen en motiveren om hun gehoorbescherming altijd op het werk en elders te dragen?

 • Programma voor gehoorbehoud

  Het trainen van werknemers is een van de belangrijkste onderdelen van een programma voor gehoorbehoud op het werk. Ook een goed ontwikkeld programma hoeft niet te leiden tot het voorkomen van gehoorverlies als werknemers niet weten hoe schadelijk overbelasting aan geluid kan zijn of als ze niet hebben geleerd hoe ze de risico's kunnen beperken. Werkgevers kunnen het programma voor gehoorbescherming effectiever maken door tijdens trainingen niet alleen KENNIS over te dragen, maar ook aandacht te besteden aan HOUDING en GEDRAG.
   

  • KENNIS: inzicht in de schadelijke effecten van lawaai en weten hoe gehoorbescherming en beheersmaatregelen de risico's kunnen beperken
  • HOUDING: de overtuiging dat het gehoor waardevol is en de persoonlijke wens om dit te beschermen
  • GEDRAG: leren hoe je je beschermt tegen geluid en deze vaardigheden consistent toepassen

  Een belangrijke factor voor succes bij trainingen is actief leren. Mensen leren meer en onthouden informatie beter als ze actief betrokken zijn bij het leerproces. Het goede nieuws is dat trainingsprogramma's voor werknemers niet duur of tijdrovend hoeven te zijn. Of u nu zelf een training ontwikkelt en geeft of dat u een expert inhuurt, er zijn veel hulpmiddelen en methoden beschikbaar die u zo kunt gebruiken of afstemmen op uw personeel. Met een beetje creativiteit en inspanning kunt u het materiaal aantrekkelijker maken en aanpassen op de werkzaamheden in uw bedrijf om de effectiviteit van uw trainingsprogramma te bevorderen.

Hoofdpunten

  • Een doordacht trainingsprogramma voor werknemers kan het succes van uw gehoorbeschermingsprogramma bevorderen
  • Training moet zijn gericht op kennis, houding en gedrag van werknemers
  • Actief leren ondersteunt de effectiviteit van trainingen
 • • Actieniveau

  • Actief leren

  • Noise Reduction Rating (NRR)

  • Persoonlijke dempingswaarde
  • Beschermde blootstelling

Belangrijkste voordelen van een uitgebreide training gehoorbehoud voor werknemers

 • Belangrijkste voordelen van een uitgebreide training gehoorbehoud voor werknemers
  1. Consistent en juist gebruik van gehoorbeschermers zal waarschijnlijk toenemen als werknemers overtuigd zijn van het nut van bescherming tegen lawaai op het werk en elders.
  2. Tevredenheid van werknemers kan toenemen wanneer ze begrijpen hoe de geluidsbelasting wordt gemeten en welke stappen de werkgever neemt om het lawaai te beheersen.
  3. Werknemers kunnen situaties waarin gehoorbeschermers of beheersmaatregelen onvoldoende zijn kan, beter herkennen als ze hebben geleerd de waarschuwingssignalen van lawaaidoofheid te herkennen.
  4. Door resultaten van trainingen te documenteren, kunnen werkgevers aantonen dat ze als onderdeel van het gehoorbeschermingsprogramma training geven aan werknemers zoals voorgeschreven in regelgeving.

Tips voor het geven van training

 • Alle werknemers met een dagelijkse blootstelling aan lawaai boven 80 dB(A) moeten deelnemen aan de training, maar hoe zit het met de andere werknemers? Werknemers die regelmatig op lawaaierige plekken komen, zijn mogelijk verplicht gehoorbescherming te dragen ook als hun dagelijkse blootstellingsniveau lager is dan de onderste actiewaarde voor blootstelling van 80 dB(A). Voor hen zou training zeker nuttig zijn. Ook managers en andere werknemers van wie het blootstellingsniveau lager is dan de onderste actiewaarde voor blootstelling, kunnen de training nuttig vinden. Vooral als ze informatie krijgen over gehoorbescherming buiten werktijd of hoe ze hun medewerkers kunnen ondersteunen.
 • Beschrijf van tevoren wat mensen in het gehoorbeschermingsprogramma moeten leren tijdens de jaarlijkse training. Belangrijke doelen zijn de specifieke vaardigheden die werknemers moeten ontwikkelen, zoals het juiste gebruik van gehoorbescherming, en feiten en informatie over lawaai en preventie van gehoorverlies. Het is gemakkelijker om passende trainingsactiviteiten te ontwikkelen als de doelstellingen helder en duidelijk zijn.
 • Een training kan op veel verschillende manieren worden gegeven, van traditionele lessen met een docent tot interactieve e-learning met video. Voor de overdracht van informatie zijn groepstraining en individuele training vaak even effectief. Maar als het gaat om het aanleren van nieuw gedrag, is training een-op-een of in kleine groepjes veelal doeltreffender.
 • Online vindt u een schat aan trainingsmateriaal. Veel daarvan kunt u gratis downloaden en verwerken in uw eigen trainingsprogramma. Als tijd en middelen beperkt zijn, kunt u kant-en-klaar trainingsmateriaal kopen of een extern bureau inhuren dat de training en het materiaal verzorgt. Probeer de training zo veel mogelijk op uw werknemers af te stemmen door informatie, afbeeldingen en voorbeelden uit uw eigen bedrijf op te nemen. Het is gemakkelijker om uw werknemers te motiveren en hun aandacht vast te houden als ze het idee hebben dat de informatie relevant is voor hen en betrekking heeft op hun werk.

  Leerstijlen verschillen tussen werknemers. Daarom is het raadzaam om informatie op verschillende manieren te presenteren zoals schriftelijk materiaal, video, geluid en hands-on training. Een veelgebruikte methode om iedere persoon te overtuigen van het nut van gehoorbescherming, is materiaal maken dat de werknemer laat stilstaan bij de mogelijke negatieve gevolgen van lawaaidoofheid voor zijn of haar eigen leven en bij de voordelen van een goed gehoor.

  Mogelijk moet trainingsmateriaal worden vertaald om het leerproces van alle deelnemers aan de training te ondersteunen. Denk er ook aan dat de materialen moeten zijn afgestemd op het opleidingsniveau van de werknemers. Het mag niet te simpel zijn, maar ook niet te gedetailleerd.

 • Het is raadzaam trainingen te organiseren op tijden en locaties die de werkzaamheden en productieplanning niet te veel verstoren. Kies ook een tijdstip waarop werknemers oplettend, alert en geconcentreerd zijn. Als mensen moe of afgeleid zijn of worden overspoeld door informatie, is de kans kleiner dat ze nieuwe ideeën of gedragingen aanleren.

  En tot slot kunt u bedenken hoe u de trainingsactiviteiten interactiever kunt maken. Probeer technieken voor actief leren toe te passen zoals demonstraties, discussies en games.

 • Aan de hand van de leerdoelen die u hebt gedefinieerd voor de training, kunt u de resultaten tijdens of na trainingssessies meten. U kunt deelnemers na de training een vragenlijst op papier laten invullen of per e-mail een enquête toesturen. Als u direct een indruk wilt krijgen van wat werknemers leren, kunt u denken aan een systeem waarmee ze in realtime tijdens de trainingsactiviteiten kunnen stemmen.

  Vergeet niet om alle wijzigingen in houding en gedrag van uw werknemers te meten, naast de veranderingen in kennis over de gevolgen van schadelijk geluid op het gehoor en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen lawaai. Een van de meest directe manieren om een gedragsverandering te meten, is het testen van de pasvorm van gehoorbeschermers bij individuele werknemers. De persoonlijke dempingswaarde die een gehoorbeschermer de drager biedt, kan snel voor en na de training worden gemeten met een Field-Attenuation Estimation System (FAES), zoals het 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validatieststeem. Onderzoek toont aan dat werknemers die eerst een lage persoonlijke dempingswaarde hadden, de dempingswaarde (10-13 dB) significant wisten te verbeteren direct nadat ze een training in correct gebruik van oordoppen en gehoorkappen hadden gevolgd. (Smith et al., 2014).

 • REFERENTIEMATERIAAL

  Smith, P S, Monaco, B A, Lusk, S L (2014). Attitudes toward use of hearing protection devices and effects of an intervention on fit-testing results. Workplace Health & Safety, 62 (12), 491-499.


Wat is vereist?

 • Trainingsprogramma voor gehoorbehoud
  Trainingsprogramma en -methoden

  De werkgever moet jaarlijks training ter beschikking stellen aan iedere werknemer die wordt blootgesteld aan lawaai dat de onderste actiewaarde voor blootstelling 80 dB(A) overschrijdt. De werkgever moet erop toezien dat iedere werknemer deelneemt.

  In Europese regelgeving is niet vastgelegd hoe vaak deze training moet worden gegeven. De werkgever kan de methoden kiezen die het meest haalbaar en doeltreffend zijn voor de werknemers.

 • Onderwerpen in training voor gehoorbehoud
  Onderwerpen van training

  Het trainingsprogramma omvat in het algemeen de volgende onderwerpen:
   

  • De gevolgen van geluid op het gehoor
  • Het doel van gehoorbeschermers, de voordelen, nadelen en demping van verschillende typen
  • Instructies voor keuze, aanmeten, gebruik en verzorging van gehoorbeschermers
  • Het doel van audiometrisch onderzoek en een uitleg van de testprocedures

Wat kan ik doen om de training effectiever te maken?

 • Interactieve training voor gehoorbehoud
  Maak het interactief!

  Voor veel mensen is passief lezen of luisteren naar een lezing de minst effectieve manier om te leren. Een hands-on activiteit van 5 minuten met direct daarna een bespreking kan veel doeltreffender zijn dan een lezing van 20 minuten of een hand-out van 5 pagina's. Luisteren naar demonstraties zoals een simulatie van gehoorverlies en oorsuizen of luisteren naar een gesprek in een rumoerige omgeving, aan het begin van een sessie kan de werknemers snel bij de training betrekken.

 • Training voor gehoorbehoud aanpassen
  Pas het aan!

  Maak de training aantrekkelijker door het materiaal af te stemmen op uw bedrijf en foto's op te nemen van uw vestiging. U kunt ook werknemers die door andere werknemers worden gerespecteerd, vragen om kort te vertellen welk effect oorsuizen of gehoorverlies heeft op hun leven, of hoe ze hebben geleerd veilig te werken door gehoorbescherming te dragen.

 • Relevante training in gehoorbehoud
  Houd het relevant!

  Mensen haken snel af als ze denken dat de onderwerpen geen betrekking hebben op hen of hun werkzaamheden. U kunt werknemers bijvoorbeeld bij de sessie betrekken door te vragen wat hun favoriete geluid is, en hoe ze het zouden vinden als ze dat geluid nooit meer konden horen en er niet meer van konden genieten. Dit maakt de training persoonlijker. U kunt werknemers ook vragen wat de volgen van gehoorverlies en tinnitus zouden zijn voor hun relatie met familie en vrienden.

 • Afwisseling in training voor gehoorbehoud
  Zorg voor afwisseling!

  Verwacht geen geweldige resultaten als de training saai en eentonig is. Probeer het leuk te houden en zorg er in ieder geval voor dat mensen iets onthouden. Als werknemers jaar in jaar uit hetzelfde trainingsprogramma voorgeschoteld krijgen, zal de aandacht zeker verslappen. Voeg nieuw en ander materiaal toe zodat de training relevant en interessant blijft.


Verder dan de basis

 • Geef het hele jaar door korte trainingssessies

  De jaarlijks training hoeft niet per se een eenmalige gebeurtenis te zijn. U kunt de training ook verspreiden over korte sessies gedurende het jaar. Kortere sessies voorkomen dat mensen worden overspoeld door informatie en geven u de gelegenheid nog eens terug te komen op een onderwerp. Een goede techniek om mensen te helpen ideeën beter te onthouden.

 • Betrek werknemers bij het ontwikkelen en geven van de training

  Anderen iets leren, is een van de doeltreffendste manieren om zelf te leren. Als u werknemers kent die bekend zijn met de risico's van lawaai en het belang van gehoorbescherming, kunnen zij misschien bijdragen aan het maken van materiaal of een of meer onderwerpen in een trainingssessie zelf presenteren. Of misschien kan een jonge, creatieve werknemer leuke activiteiten of ideeën toevoegen aan het programma.

 • Probeer problemen op te lossen in kleine groepjes

  Een andere manier om te leren, is werken aan een project met een klein team. Als onderdeel van het trainingsprogramma moeten werknemers in groepjes een probleem oplossen dat betrekking heeft op de onderwerpen die worden behandeld in de jaarlijks training. Elk team presenteert de resultaten van hun project, waar andere werknemers weer van leren. Dit is een goed voorbeeld van een manier om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant blijft.

 • Besteed aandacht aan lawaai buiten werktijd

  Gehoorschade als gevolg van blootstelling aan te hoge geluidniveaus is niet beperkt tot de werktijd. Mensen die werken in het lawaai, nemen buiten werktijd ook vaak deel aan lawaaierige activiteiten. Uw bedrijf is niet verplicht om werknemers voorlichting en instructies te geven voor de bescherming van hun gehoor tijdens het motorrijden, grasmaaien of luisteren naar muziek, maar dit kan wel aanzienlijke voordelen hebben. Om te beginnen is het gemakkelijker om de aandacht van mensen te krijgen als u in de training onderwerpen behandelt die hun interesse hebben. Daarnaast kunnen de gedragingen die werknemers aanleren om zichzelf buiten werktijd te beschermen, van invloed zijn op hun gedrag op het werk. Dit versterkt uw inspanningen voor gehoorbescherming op het werk.


Hebt u hieraan gedacht?

  • Werknemers vragen of ze ideeën hebben voor interessante en uitdagende trainingsactiviteiten
  • Een bibliotheek samenstellen van trainingsactiviteiten en materialen die in het verleden goed hebben gewerkt
  • Korte, informele video's maken over de 'gehoorbeschermer van de maand' om werknemers het hele jaar door te laten kennismaken met de voordelen van de verschillende soorten gehoorbescherming
  • Supervisors en leidinggevenden in uw bedrijf trainen in het demonstreren van correct gebruik van gehoorbescherming en in hoe ze correct gebruik van gehoorbescherming kunnen stimuleren en verplichten
  • Werknemers belonen die hun gehoorbescherming altijd correct dragen en fungeren als rolmodel voor collega's
  • Een evenement sponsoren rondom 'zorg voor het oor' met demonstraties van gehoorbescherming voor lawaai buiten werktijd en muziek
  • Een poster maken over passende gehoorbescherming met werknemers van uw bedrijf
  • Werknemers stimuleren om gehoorbeschermers mee naar huis te nemen voor gebruik in het weekend en 's avonds

Bronnen voor trainingen gehoorbehoud voor werknemers

 • LET OP: Deze informatie is gebaseerd op geselecteerde actuele nationale vereisten. Andere nationale of lokale vereisten kunnen verschillen. Raadpleeg altijd de gebruikersinstructies en houd u aan de nationale regelgeving. Deze website geeft een overzicht van algemene informatie en mag niet derhalve de enige basis zijn voor specifieke beslissingen. Het lezen van deze informatie is geen waarborg voor expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid. De informatie is actueel op de datum van publicatie en eisen kunnen in de toekomst veranderen. U mag niet alleen op deze informatie vertrouwen, want bij de inhoud horen meestal ook aanvullende en/of verhelderende gegevens. Alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving moet worden opgevolgd.

  Neem contact op met uw lokale 3M kantoor voor meer informatie.