Meld u aan om toegang te krijgen tot de 3M™ ICC Kleurprofielen

  • Alle velden zijn verplicht, tenzij aangeduid als optioneel

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Indienen

  • Deze printerprofielen worden gebruikt om de printkwaliteit op 3M grafische folies te optimaliseren, op basis van de informatie over en/of ervaringen die 3M ter beschikking staan. De resultaten kunnen echter niet worden gegarandeerd en individuele resultaten kunnen afwijken. Voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, kan 3M in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, arbeid, claims met betrekking tot materiaal dat niet van 3M is, winstderving, inkomstenverlies, businesskansen of goodwill) die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze printerprofielen.