Europese normen

In Europa moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorzien van een CE-keurmerk en de PBM Richtlijn 89/686/EEG volgen voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. De PBM moeten ook in overeenstemming zijn met de geldende nationale, geharmoniseerde normen die garanderen dat aan de fundamentele veiligheidseisen in de PBM-richtlijn wordt voldaan.

Optioneel in EN 166 mag de classificatie voor mechanische sterkte met de letter (T) voor extreme temperaturen (-5° C en +55° C) worden aangevuld. Daarnaast zijn er classificaties voor het toepassingsgebied: ´9´ voor bescherming tegen spetters van gesmolten metalen en binnendringen van hete deeltjes; ´3´ voor bescherming tegen vloeistoffen (druppels of spetters) en ´8´ voor bescherming tegen elektrische vlambogen door een kortsluiting in de elektrische apparatuur.

Voor de normen EN 166 en EN 379 wordt de optische kwaliteit van het lasfilter of vizier geclassificeerd van 1 tot 3, waarbij 1 het beste is. Voor passieve lasfilters en vizieren is er slechts één optische klasse. Voor automatisch donkerkleurende lasfilters bestaat de classificatie uit vier delen: optische klasse/lichtverstrooiing/variaties in lichttransmissiefactor/hoekafhankelijkheid.

Oogletsel kan worden voorkomen door de juiste bescherming te dragen en deze op de juiste manier te gebruiken. 3M beveelt bijvoorbeeld sterk aan om voor slijpwerk een helm te kiezen die is goedgekeurd conform EN 175:B (bestand tegen snelle deeltjes). U vindt de classificatie voor onze producten volgens Europese Norm in de specificatie van elke lashelm. Slijpen en mechanische sterkte. Raadpleeg uw nationale normalisatie-instituut voor meer informatie over Europese normen of de aanschaf van Europese normdocumenten.