Bepaal de risiconiveaus

Bepaal de risiconiveaus

Europese normen voor oog- en gelaatsbescherming bij lassen

  • In Europa moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorzien van een CE-keurmerk en de PBM Richtlijn 89/686/EEG volgen, voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. Om aan te tonen dat het product aan de fundamentele veiligheidseisen in de PBM-richtlijn voldoet, kan het worden gecertificeerd in overeenstemming met de geldende nationale, geharmoniseerde normen.

    Lashelmen met beschermende filters vallen onder de normen EN 175, EN 166, EN 169 (passieve filters) en EN 379 (automatisch donkerkleurende filters).


Mechanische sterkte

In EN 175 en EN 166 worden de PBM ingedeeld naar hun mechanische sterkte:

  • Note: products classified in class B are not made to give total protection under all possible circumstances,e.g. when using grinding wheels/grinding machines

Daarnaast zijn er classificaties naar toepassingsgebied


Optische prestaties

Voor de normen EN 166 en EN 379 wordt de optische kwaliteit van het lasfilter of vizier geclassificeerd van 1 tot 3, waarbij 1 het beste is. Voor passieve lasfilters en vizieren is er slechts één optische klasse. Voor automatisch donkerkleurende lasfilters bestaat de classificatie uit vier delen: optische klasse/lichtverstrooiing/variaties in lichttransmissiefactor/hoekafhankelijkheid.

Op 3M lasfilters zijn het tintbereik en optische classificaties aangegeven. Let op! Hieronder staat een voorbeeld van het 3M™ Speedglas™ SL Lasfilter (EN 379). De geldige classificatie is aangegeven op het lasfilter.


De filtermarkering begrijpen

Zoals getoond in de afbeelding hieronder zijn op al onze filters het modelspecifieke tintbereik en de optische classificatie aangegeven:

Filtermarkeringen

Raadpleeg uw nationale normalisatie-instituut voor meer informatie over Europese normen.


Stap 3

Ga verder met stap 3 voor een algemeen, kort overzicht van 3M™ Lashelmen en Filters voor uw laswerk.