• 4-steps-1

  Identify the hazards

  Make a list of all risks regarding your welding environment (radiation, sparks, fumes, noise, trip hazards, falling objects, etc.). To learn more see step 1 for each type of hazard below.
 • 4-steps-2

  Asses the risk levels

  By evaluating every risk levels, you can prioritize their prevention. See more details in step 2 for each type of hazard below. Consult professional health expertise to identify the hazards levels against country safety standards.
 • 4-steps-3

  Select the right type of welding helmet

  Consider what kind of protection equipment you might need (eye, face, head, hearing) based on the level and type of protection as well as your requirements of comfort, style and maintenance, to be able to work safely and effectively. Get further guidance in step 3 for each type of hazard below.
 • 4-steps-4

  Training, motivation and maintenance

  Perfect welding protection stands or falls with its propper use. 3M accompanies this in three ways.

  - Training: you will learn how to make the right choice and a 3M safety coach can train you or your employees in how and why they should use their equipment

  - Motivation: Do your employees know how to wear and use their equipment? Our 3M Safety Coach can support you in toolbox meetings and offer posters for guidance at your location.

  - Care and manitenance: Every day sparks, heat, fumes and normal wear effect the protective equipment. For this, regular checks should be done.


4-steps-hero

Veilig in 4 stappen

Is lassen een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld?

 • Net als u nemen wij uw oog- en gelaatsbescherming uiterst serieus, maar we weten ook dat comfort en zichthelderheid andere belangrijke factoren zijn voor lassers om hun persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen gebruiken. Aandoeningen als gevolg van andere gevaren, zoals lasrook, manifesteren zich vaak pas na vele weken, maanden en soms jaren.

  Hier zijn vier eenvoudige stappen die u kunt volgen om de keuze voor het juiste beschermingsniveau en comfort te vergemakkelijken, zodat het lassen voor u zo veilig mogelijk is:

 • Gerelateerde links

  Lasbescherming


 • 4-steps-1

  Stap 1: Inventarisatie van gevaren en risico's

  Maak een lijst met alle risico´s voor uw lasomgeving (straling, vonken, dampen, lawaai, struikelgevaar, vallende voorwerpen enzovoort).

 • 4-steps-2

  Stap 2: Evaluatie van de risico's

  Door elk risiconiveau te bepalen, kunt u de preventie van elk risico prioritiseren. Raadpleeg beroepsgezondheidsdeskundigen om de risiconiveaus te bepalen op basis van nationale veiligheidsnormen.

 • 4-steps-3

  Stap 3: Selecteer het juiste type lashelm

  Denk na over het soort persoonlijke beschermingsmiddel dat u nodig zou kunnen hebben (oog-, gelaats- en hoofd- of gehoorbescherming) op basis van het niveau en type bescherming, evenals over uw wensen voor comfort, vormgeving en onderhoud om veilig en effectief te kunnen werken.

 • 4-steps-4

  Stap 4: Training, motivatie en onderhoud

  De perfecte bescherming bij het lassen staat of valt met het juiste gebruik ervan. 3M geeft hierbij op drie manieren begeleiding.

  - Training: u leert hierbij hoe u de juiste keuze maakt en een vertegenwoordiger van 3M leert u of uw werknemers hoe en waarom ze hun uitrusting moeten gebruiken

  - Motivation: weten uw werknemers hoe ze hun uitrusting moeten dragen en gebruiken? De 3M Safety Coach kan u tijdens toolboxmeetings begeleiden en posters geven die kunnen dienen als leidraad op uw locatie.

  - Verzorging en onderhoud: dagelijks vonken, hitte, dampen en gewone slijtage hebben gevolgen voor de beschermingsmiddelen. Hiertoe moeten regelmatige controles worden uitgevoerd.


Hoe we u kunnen helpen

Neem contact met ons op als u persoonlijk advies wilt of een afspraak met een 3M vertegenwoordiger wenst.

CONTACT OPNEMEN